Montag, 15. November 2010

FAKT: THICH NHAT HANH - EIN VIETN. ROTE KP - AGENT IM MÖNCHSGEWANDBản tiếng Việt phỏng dịch từ Đức ngữ của Tun Anh. Ở cuối bài, sau phần tiếng Đức.
Trích nguồn: nhabaovietthuong.com
Xin xem thêm bài nguyên bản tiếng Đức của tác giả Thái A tại đây.
Bản tiếng Việt:
 
Am 11.06.1963 wurde der Mönch Thích Qung Đc von Thich Nhat Hanhs Komplizen - die KP- Agenten im Mönchsgewand mit verabreichten Betäubungsmitteln "vorpräpariert". Danach auf einer Saigoner Strasse, vor lauter vorbestellter „internationale  Presse„ vorgeführt, mit 10 Liter Benzin übergossen und angezündet worden. Die Bilder mit dem „sich selbst verbrennendem  Mönch“ gingen um die Welt. Dazu jammerten die Kommunisten kaltblütig: " Der buddhistische Mönch habe  sich "selbst" angezündet als Zeichens des Protests gegen die religiöse-Unterdrückung der Süd-Republik Vietnam“. Die Bilder und Videos sprechen für sich das es hier darum geht: Eine  verbrecherische und inszenierte Mörder Tat, wurde aber von den Kommunisten als „heilige Märtyrertat“ reichlich verziert. Thich Nhat Hanhs Komplizen und  die UBCV  verleugneten bis heute diese verbrecherische Gräueltat.
***
Ngày 11.06.1963: Thích Quảng Đức bị một tên đồng bọn của Thích Nhất Hạnh, những tên cán bộ VGCS giả danh đội lốt nhà sư hành hình bức tử. Sau khi nạn nhân bị tiêm thuốc mê và làm cho thật mê muội để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành hình trên, chúng chở Thích Quảng Đức đến một ngã tư Sài gòn, với sự bày đặt trước của cái gọi là báo chí „truyền thông quốc tế“, tên giết người dùng ít nhất là 10 Lít xăng đổ lên đầu nạn nhân và châm lửa đốt. Những bức ảnh „ nhà sư tự thiêu“ lan đi khắp thế giới. Lũ VGCS giả nhân giả nghĩa thản nhiên xuyên tạc rằng:“ Nhà sư „tự thiêu“(?) để phản đối đàn áp tôn giáo của chính phủ VNCH“. Các nhân chứng, tư liệu, ảnh, và Video cho thấy rõ sự thật bất khả chối cãi: Đây là một vụ hành quyết, một vụ thiêu giết người dã man có chủ ý giàn dựng. Nhưng bọn VGCS lưu manh đã vẽ ra rồi tô thật đậm cái trò lừa bịp mang tên „Thánh tử đạo“ để ngụy trang cho hành vi giết người trên. Thích Nhất Hạnh cùng đồng bọn và cái gọi là GHPGVNTN của chúng cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn ngoan cố hòng chối tội ác đặc biệt dã man này.   
http://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4&feature=player_embedded
http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/
Thích Trí Quang ( geb. Phạm Văn Bồng), ein gefürchteter führender KP-Agent im Mönchsgewand, ist einer der kaltblütigsten Haupt-Täter der sog. "buddhistichen Rebellen" zu Gusten der nord-vietn. Kommunisten im Invasions-Krieg gegen die  Süd-Republik Vietnam.
***
Thích Trí Quang ( Phạm Văn Bồng), là một trong những tên cán bộ đảng viên Việt gian cộng sản, một tên sát thủ tội phạm máu lạnh tàn nhẫn nguy hiểm nhất, giả danh đội lốt trong áo nhà sư  trong cái gọi là“ Phật giáo tranh đấu“ ủng hộ bọn VGCS  Bắc-VN trong cuộc chiến xâm lăng đẫm máu chống VNCH.
Thích Đôn Hậu (geb. Diep Truong Thuan)  - der KP-Agent im "Patriarchen Mönchsgewand" - Einer der  gefürchteten Mit-Täter der Massaker an der  "Tet -Fest- Offensive" in Hue 1968  ( bei dem 3527 Zivilisten der  Stadt Hue  sind durch KP Agenten im Mönchsgewand und Việt Cộngs gewaltsam ermordet worden. Darunter sind auch 3 getötete deutsche  Ärzte (Hochschul Profesoren), die für die medizinische Versorgung der Hue Zivilisten im Auftrag der Bonner Regierung zur  Klinischen-Universität in Hue geschickt worden waren, die  in einem buddhistischen Tempel Tuong Van, eine der Kommandozentrale der Viet Cong, durch Kopfschüsse getötet worden sind:
Dr.Raimund Discher.
Dr. Hort Günther Krainick, und seine Frau.
Dr. Alois Alterköster.

***

Thích Đôn Hậu, một tay sai của VGCS, một tên tòng phạm nguy hiểm nhất giả danh đội lốt dưới lớp áo tăng thống phật giáo trong cuộc thảm sát đồng bào tại Huế, Tết Mậu Thân 1968. Trong cuộc thảm sát này có ít nhất 3527 người bị thiệt mạng do bọn cán binh VGCS (Việt cộng)  và những cán bộ VGCS nấp trong áo tu hành bắn giết một cách dã man. Trong đó số nạn nhân đó có cả 3 giáo sư bác sỹ người Đức do chính phủ Tây Đức gừi đến đại học y khoa Huế. Các nạn nhân trên bị hành quyết sau chùa Tường Vân bằng các nhát súng bắn trực tiếp vào đầu. Các nạn nhân trên là:
Dr. Raimund Discher, 
Dr. Hort Günther Krainick và vợ, 
Dr. Alois Alterköster.
http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/

Võ Văn Ái und P. Faulkner, die "Lautsprecher"- Agenten der vietn. KP  mit dem  Sitz  der "IBIB" in Paris.
***
Võ Văn Ái và P. Faulkner, những cán bộ đảng viên VGCS trong vai trò là những cái loa tuyên truyền của đảng VGCS, một trong những vỏ bọc của chúng là „ Phòng thông tin Phật giáo quốc tế“ tại Paris. 
Nguyễn Xuân Bảo ( rechts) - viet. KP-Agent im Mönchsgewand unter den Namen Thich Nhat Hanh, aktiv in der sog. "Anti Vietnam Kriegs"(?) Bewegung  zu Gunsten der vietn. Kommunisten aus dem Jahr 1960, bis Heute.
***
Nguyển Xuân Bảo ( trong ảnh: bên phải): Tên cán bộ VGCS giả danh đội lốt tu hành dưới tên Thích Nhất Hạnh, một tên cốt cán trong cái gọi là „phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam“ (?) hậu thuẫn cho bọn VGCS từ những thập niên 1960 cho đến tận ngày hôm nay. 

 Thich Nhat Hanh polierte das Aushängeschild "Religiöse Freiheit in Vietnam" für die KP gegen das WTO-Embargo der USA. Hier im Bild: TNH und seine glatz köpfigen Komplizen, die KP-Agenten unter dem  Mönchsgewand, praktizierten gemeinsam im Jahr 2005 allein für die Kamera der Stasi der KP) die sog. "Religiöse Freiheit in Vietnam". Unmittelbar danach wurde das Theater namens "Prajna Kloster" von TNH &Co. und die vietn. Stasi gemeinsam inszeniert. In dem haben TNH&Co die Spielrolle-Aufgabe "Opfer der KP" übernommen. Dafür wurden hunderte von Ausgebildeten jungen "religiösen Polizisten", die KP Agenten im Mönchsgewand von der KP und Thich Nhat Hanh als (Schein) "Vertriebene buddh. Asylanten" "legalisiert", und ins Ausland geschleust. Waldbröl - Deutschland ist eine ihrer neuen "Unterkunft". Sie sind Thich Nhat Hanhs "Kader Agenten - Nachschub", und EIAB GmbH Waldbröl Deutschland ist ein gelobtes Hinterland von Thich Nhat Hanh und "Viet Tan", die Köder-Partei der KP, getarnt als "Opositionspartei der KP". Hier arbeitet Thichs KP-Bonze und vietn.Polizisten im Zivil Hand in Hand gegen die hier lebenden vietn. politischen Asylanten.
***

Thích Nhất Hạnh đánh bóng tấm bảng hiệu „tự do tôn giáo“ giúp đảng VGCS tìm cách chạy chọt để gỡ thế cấm vận bọn ngụy quyền VGCS vào WTO của Mỹ và thế giới tự do. Trong ảnh: TNH đang cùng đồng bọn, một lũ công an VGCS trọc khoác áo người tu hành đang trình diễn màn kịch „ Ở Việt Nam có mỗi… một mình ta được tự do tôn giáo“ trước ống kính của bọn an ninh tôn giáo VGCS. Sau đó không lâu, màn kịch“ tu viện bát nhã“được TNH và đồng bọn cùng với an ninh VGCS đem ra trình diễn. Theo đó thì TNH đóng vai „nạn nhân của đảng VGCS“. Để „đền bù“ và diễn cho đúng kịch bản  thì hàng trăm tên công an tôn giáo mới nhớn, vừa mới được tẩy não, được đảng và TNH „hợp pháp hóa“, khoác cho cái áo „Tỵ nạn Phật giáo…đểu“ và đẩy ra cài cắm tại nước ngoài. Waldbröl, CHLB-Đức là một trong những nơi trú ngụ đầu tiên của chúng. Lũ „tăng thân công an“ này nằm trong cái gọi là „bổ xung cán bộ trọc tại nước ngoài“ của đảng VGCS và TNH. Cho nên EIAB-GmbH ( „Công ty trách nhiệm hữu hạn – Học viện Phật giáo ứng dụng châu Âu“ ) tại Đức thật là „hậu phương“, là „miền đất hứa“ của TNH và lũ công an VGCS giả danh đội lốt „đảng đối lập Việt Tân“(?). Từ đây chúng cộng tác tay trong tay, tỏa đi khắp hải ngoại tìm cách lừa lái khống chế người tỵ nạn chế độ ngụy quyền VGCS tại nước ngoài.
In Vietnam müssen sich die KP Kader-Agenten unterm Mönchsgewand nicht verstecken! Thich Nhat Hanh im Ausland auch nicht, denn eben dafür werden die Haare einfach geschoren. Die KP´s passen schon auf ihrem roten-Armee-Hut gut darauf. 
***
 Như trong ảnh: Tại Việt Nam thì lũ cán bộ giả danh đội lốt tu hành trên đây cứ việc tự nhiên „mũ mình mình đội“ khỏi cần phải trốn tránh ai nữa, nhỡ „bớt oai nghiêm“ phải tội chết. Thích Nhất Hạnh tại nước ngoài cũng thế, hắn chỉ cần bỏ cái mũ xuống là xong. Vì hắn đã có đảng VGCS nó giữ hộ „cả mũ lẫn sao“ rồi, khỏi sợ đứa nào cầm nhầm.

Im Video: Wie ein Polizist der vietn. KP "im Namen des Volkes, das Volk ins Gesicht tritt", dazu ein Lob der westl. Politiker über die "erfreuliche Menschenrechtslage in Vietnam". Und Thich Nhat Hanh sagte lieber nichts dazu, darüber "wußte er ja wieder nichts"! Denn, dies ist die Doppelzüngigkeit, "Moral der KP´sche Art", was Thich Nhat Hanh KP-Agent und Komplizen auswendig gelernt hatten, also Thich Nhat Hanhs Kollegen lehrte das Volk in Vietnam das: "Zen à la Füßen". Damit Thich Nhat Hanh im Ausland "im Namen des Buddhismus" lehrte er die noch leichtgläubigen Westlern das "Thiền Ôm - Zen des Umarmen" oder ("Wie sich das anfühlt, wenn man eine junge Frau ganz achtsam umarmt"). Und wehe wer, der sich in den jetzigen kommunistischen SR Vietnam, etwas über TNHs KPs-Herkunft äußert, wird sofort von "TNHs Kollegen" , als "Sofort-Maßnahme" ein Schuhe-Tritt  ins Gesicht bekommen! Danach wird er von der KP abgeführt und spurlos beseitigt.

***

Trong hình Video minh họa: Một tên công an VGCS đang “thay mặt đảng, nhân danh nhân dân để đạp vào mặt nhân dân” như thế nào. Xem Video này thì các chính khách ngoại quốc cứ khen nức nở là  “tình hình nhân quyền tại VN đang được cải thiện rất tốt đẹp”. Còn TNH thì đang mắc chứng “chó cấm khẩu” cho nên hắn vặn cổ giáo lý của Phật để thốt ra được câu “ta cứ như Pháp im lặng” mà “thu tiền”. Đó là cái bài "đạo đức hai lưỡi" của đảng VGCS mà TNH và đồng bọn đã học thuộc lòng. Cho nên đồng bọn của TNH ở trong nước dậy nhân dân VN biết thế nào món  “Thiền hành bằng chân”, để TNH ở hải ngoại nhân danh Phật Pháp dậy các phật tử tây phương còn nhẹ dạ món “Thiền Ôm kiểu CS XHCN” cho thỏa mãn cái bản năng nào của cả đôi bên thầy trò thì khỏi nói. Nhưng “thiền ôm à la TNH” được che đậy bằng những mỹ từ đạo đức giả là "nhận diện cảm thọ", cụ thể như sau “Nếu ta ôm ấp che chở một thiếu nữ thật trẻ đẹp bằng tất cả sức mạnh cảm thọ của mình, ta sẽ cảm thọ được ngay sức sống của Phật Pháp đang hừng hực ngẹn thở, ngay bây giờ và ở đây”. (thật hết còn bình luận!). Và thật bất hạnh cho ai đang sống trong chế độ ngụy quyền VGCS lại lỡ mồm tự do nói về cái đuôi cáo đỏ VGCS của TNH thì sẽ được đồng bọn TNH “cấp cứu tại chỗ” ngay bằng một nhát giầy vào mặt (tương tự như trong Video). Rồi ngay sau đó thì đố còn ai biết được số phận của anh ta sẽ ra sao.
***Liebe buddh. Freunde,
Ihr  könnt gern weiter diskutieren über Zen oder Thien usw., wer besser darin ist und wer sich besser auskennt … das ist ja alles recht bemerkenswert und verdient Hochachtung….
Aber eines steht auch fest: Ihr so seid so schlau und weise , so reif und vielleicht sogar schon erleuchtet, dass Ihr es offenbar nicht mehr für nötig haltet, mal Euren „Meister“ zu hinterfragen. Was für eine zwielichtige Gestalt er ist, und welche mächtige dunkle Macht den Rücken von TNH deckt, damit er sich in „Übersee“ überhaupt etablieren kann.
Entschuldigt die kritischen, unangenehmen Einwände an dieser Stelle… aber um Missverständnisse zu vermeiden: Ich rede hier nicht über Zen oder Thien oder Buddhismus usw. In Vietnam wie auch anderswo genießen aufrichtige buddhistische Meister große Verehrung, das ist allgemein gültig. Aber dafür, dass ein geschickt getarnter vietnamesischer KP Kader, ein Verbrecher, der sich am vietnamesischen Volk vergeht, aufgedeckt wird und dort landet, wo er hingehört, werden wir Vietnamesen sorgen.
Liebe Freunde, Ihr redet einfach so über die Köpfe der Vietnamesen hinweg und tut, als ob Ihr Euch besser als alle anderen zusammengenommen über TNH & Co auskennt, merkt Ihr das nicht? Das ist merkwürdig, oder? Ihr interessiert Euch nicht dafür (müsst Ihr ja auch nicht), dass wir Inland- Vietnamesen heute noch, hier und jetzt, von diesem diktatorischen kommunistischen Regime auf totalitäre Weise unterdrückt werden und in einer Hölle auf Erden leben? Ein blühendes Vietnam in allen Bereichen? Die Fassade trügt!!! Ähnlich wie in China, Nord-Korea, Kuba und Burma! Nur ist es viel dramatischer, weil man sich hier scheinbar „frei“ bewegen darf. Wieso? Wenn jeder ausländische Dollar zählt…. Ist das nicht schwer zu verstehen, oder?

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie wir innerlich ausbluten. Alle wichtigen Zeitungen  sind von der KP gesteuert, alle wichtigen Internet Seiten sind gesperrt, das Volk ist mundtot … aber Kirchen und Pagoden schießen wie Pilze aus dem Boden – aber wofür und für wen? Das Geld für solche großen Touristen – Attraktionen wird von uns geraubt, damit die rote KP ihr Aushängeschild blank polieren kann. Wir Vietnamesen haben NICHTS davon! Und so weiter und so fort….
Viele „Polizei-Mönche“, wie Thich Quang Do im Inland, Thich Nhat Hanh im Ausland (wir kennen diese ganzen „Thich´s“) sind nichts anderes, als von der KP installierte Kader mit dem Auftrag, die Verbrechen der KP zu vertuschen und die Religion im In- und  Ausland in eine an kommunistischen, sozialistischen Idealen orientierte Richtung zu manipulieren.
Von wegen „Zen“ und so weiter – nichts als „Kindlein – Schlaf – Lieder“! Damit die KP genügend Zeit und Gelegenheit hat, neue Gefängnisse zu bauen, um ein ganzes Volk einzusperren. Leider zahlen aber die westlichen Zuhörer für TNH´s verzuckertes Opium mit echten Dollar und Euro, was für ein Tausch! Wir nennen sie „Glatzen – Polizei“, man frage sich, was es im kommunistischen Vietnam wohl noch so alles gibt… Sie verdienen auf verbrecherische Art und Weise dabei, „Polizei“ und „Mönche“ sind eins und arbeiten Hand in Hand.
Der Buddhismus in Vietnam wurde durch das gewaltsame Vorgehen der KP so manipuliert und verzerrt, dass er nur schwer wiederzuerkennen ist. Wer es nicht glaubt (was ja auch niemand muss), kann es ja persönlich vor Ort in Vietnam mal überprüfen.

Aber es könnte auch passieren, dass die Leute, wenn Ihr sie fragt, einfach wegschauen… Keiner will auf diese Fragen antworten, wenn man dafür hinter Gitter kommen kann! Die dortigen „Polizei Mönche“ (samt TNH´s Komplizen) schreiben von vornherein vor, was man darüber sagen darf.
Vor kurzem gab es sogar eine Reise von TNH nach Vietnam - weil das die KP für Image der „religiösen Freiheit“ benötigte (wegen US – Sanktionen)! TNH´s  erstrahlte zu dieser Zeit in seinem Image als „Held“ – aber sobald seine Aufgabe erledigt war, sollte er einfach weiter seine Rolle für die KP im Ausland spielen, wo Hintergrundinformationen nicht an die Westler gelangen. Mit dem vietnamesischen kommunistischen Geheimdienst ist alles möglich, wegen dem „Prajna Kloster Vorfall“  wird er von der KP „abgestraft“ und man „verbann“ ihn wieder ins Ausland – und schon ist er plötzlich wieder ein „Held“, als "Gegner der KP", damit die politischen Asylanten im Ausland samt unzähligen Westlern in die Falle gelockt werden.  Die Asylanten fallen aber gar nicht mehr drauf rein –wer fällt denn aber dann noch drauf rein? Darüber sollte man nachdenken…

TNH´s Stätten im Ausland sind Brutstätte kommender Generationen von „Polizei – Mönchen“. Auf diese Weise werden die Flüchtlinge und Auslandsvietnamesen bespitzelt, lokalisiert und vor Ort mundtot gemacht. Das Label „Zen“ usw. ist eine Falle, um damit all die ahnungslosen Zen – Begeisterten im Zaum zu halten und nebenbei daran auch noch zu verdienen. Eine billige, gerissene Methode –wir kennen sie, aber hat man hierzulande schon vergessen, wie es in der DDR war? Wir nicht! Wir leben immer noch in einem solchen  „kommunistischen Paradies“, nur 100mal leidvoller.

TNH´s Glatte Komplizen  arbeitete schon in den 1960er Jahren für den Vietcong  gegen die Republik Vietnam. Er forderte den Rückzug der USA usw., aber als er gefragt wurde, wieso sich die Kommunisten nicht nach Norden zurückziehen, schwieg der listige Fuchs.

Nicht zu vergessen:  die damaligen und heutigen Kommunisten(Vietcong)  sind immer noch dieselben. Nicht zu vergessen: die Kommunisten haben das Pariser Abkommen zerrissen und die Süd – Republik Vietnam gestürmt. TNH und seine Komplizen benutzen die buddhistischen Roben, um im Namen des Buddhismus die ganze Welt zu belügen, die Verbrechen seiner Partei zu vertuschen. TNH, ein Schandfleck!

Wollt Ihr Euch von den Kommunisten weiter betrügen lassen? Dieses rote KP Theater weiterhin anschauen? Die Schauspieler tragen fast ausnahmslos Mönchsroben, das ist doch zeitlos modern, oder? Die Haare sind halt abgeschoren, wieso nicht, Rasierklingen sind doch billig. Und sie werden nur hingeschickt, wo es die schlauen dicken Milchkühe gibt, im Amidabha – Buddha – Land im Westen … Europa, wieso nicht, wenn sich die Milchkühe so gern melken lassen? (Die samsarischen inland – vietnamesischen Kühe haben noch nie einen Euro gesehen, da gibt´s also nichts zu melken, das kann man verstehen, oder?)

Wir, diejenigen Inlands- Vietnamesen, die ihr Gehirn noch nicht haben blank waschen lassen, schämen uns zu Tode wegen –TNH!
Den Rest könnt Ihr gern weiter diskutieren. Eine Frage um die Ecke, bei Euren vietnamesischen Freunden, kostet nichts, bei Euren Eltern, die die Kehrseite des Vietnams Krieges noch kennen, auch nicht, und ein paar Geschichtsbücher von vorn bis hinten zu lesen, auch nicht…

Den Rest habt Ihr selbst gesehen, rote Bonzen – Füchse, wie die Bosse der EIAB GmbH z.B., haben das Geld nie aus Eurer Tasche gerissen, sondern Ihr habt ja die Eintrittskarten selbst gekauft.

Zum Glück gibt es doch jemanden, der  es wagt, die Schweigemauer zu durchbrechen!
Hochachtung!
Denn Thich Nhat Hanh, Chan Khong, Thich Quang Do, Thich Minh Tam, Thich Nhu Dien, Vo Van Ai, „Pfarrer“ Nguyen Van Ly,  und unzählige Weitere sind bereits entlarvte rote KP Agenten des jetzigen vietn. kommunistischen Regimes im Zivil wie im Mönchsgewand. Auf diese Weise agieren sie seit dem Vietnamkrieg. Alle sind Verbrecher am vietnamesischen Volk.
Aber ganz egal, wie gut sie sich verstecken, ihre Tage sind dennoch gezählt...
Mit herzlichem Gruß!
LG
Ein vietn. Buddhist
***
Thich Nhat Hanh , Thich Phap An (3.von links, Leiter der EIAB GmbH Waldbröl-Deutschland) und die glatzen KP-Agenten unterm Mönchsgewand bei dem KP-Vorsitzenden Nguyen Minh Triet zu Besuch, dahinter ist Ho Chi Minh, der größte Verbrecher des vietn. Volkes.
***
Thích Pháp Ấn ( trong ảnh thứ 3 từ trái sang, tên đầu lãnh chủ tịch „công ty trách nhiệm hữu hạn-EIAB“ tại Waldbröl CHLB Đức) cùng Thích Nhất Hạnh và đồng bọn vinh dự thăm  bọn đầu đảng nhà nước ngụy quyền VGCS. Sau lưng là tên đại Việt gian bán nước Hồ Chí Minh, tên tội đồ số một của dân tộc Việt Nam.
TNHs Frau Cao Ngoc Phuong und die KP Agenten unterm Mönchsgewand bei General Giaps und Frau zu Besuch. "Zwei Armee Fronten der vietn. KP", die Verbrecher des vietnamesischen Volkes. Der eine tötet mit dem Gewehr, der andere tötet mit dem "Opium des Volkes" ("Religion der kommunistischen Art"), das Ergebniss läß sich sehen: Der einer zählte die Leichen, der andere das Geld. Beide befüllten gemeinsam das verbrecherischen Konto der KP. 
***
Thích Nhất Hạnh cùng người tình đồng chí Cao Ngọc Phượng đến thăm gặp lại vợ chồng tên đại Việt gian Võ Nguyên Giáp.  Nhũng tên gian hùng của hai „mặt trận“, hai „mũi giáp công“ đều cùng của gian đảng VGCS, những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam đang gặp lại nhau. Một tên thì bắn giết người bằng súng, một tên thì giết người bằng „thuốc phiện của nhân dân“. Kết quả  thế nào cũng được chúng gọi là „chiến thắng“ cả, cho nên chúng hết có thể chạy tội : Một tên thì đếm xác chết, một tên đếm tiền, cả hai đều đang cố chất chứa cho đầy cái tài khoản tội phạm của đảng VGCS.   *********************************************************
Vietnamesische Version:

SỰ THẬT: THÍCH NHẤT HẠNH - TÊN CÁN BỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐỘI LỐT  PHẬT GIÁO.

 
Các đạo hữu Phật tử phương Tây thân mến,
Các bạn có thể tiếp tục bàn luận cãi tranh về Thiền xem giỏi hơn ai, ai hiểu biết hơn ai trong vấn đề Thiền học hoặc Phật giáo, thật nhiều công đức và đáng kính trọng lắm thay…

Nhưng có một điều chắc chắn là các bạn thật khôn ngoan và thông thái, từng trải, hình như các bạn đã chứng đắc thành đạo rồi cũng nên, để đến nỗi các bạn chẳng thấy cần thiết có nên chỉ một lần thử hỏi lại xem cái thằng gọi là „Thầy“ của các bạn là ai nữa. Có nên một lần xem cho kỹ lại hắn có quả là một cái xác che giấu những cái tâm ma nhập nhằng nào ở bên trong? Xem cái thế lực đen tối ma quỷ nào đã đỡ lưng cho hắn (Thích Nhất Hạnh), để hắn có thể trụ vững làm mưa gió ở hải ngoại như thế?

Xin lỗi các bạn là ở đây, đối với các bạn có vẻ đường đột và dường như không được dễ chịu lắm, nhưng để tránh hiểu lầm, ở đây tôi chưa hề nói về Thiền và Phật giáo. Tại Việt Nam hay bất kỳ đâu thì những vị Thầy về Phật giáo chân tu chân chính đều được tôn kính xứng đáng, giá trị đó đã trở thành thông lệ. Nhưng trái lại, một tên cán bộ trọc của đảng VGCS ngụy trang lẩn trốn kỹ trong mầu áo nhà sư, giả danh đội lốt Phật giáo, một tên Việt gian phản quốc, một tên tội đồ, tôi phạm của nhân dân Việt nam, thì nhân dân Việt nam chúng tôi sẽ điểm mặt chỉ tên hắn và sẽ dẫn giải hắn về nơi chỗ một tên tội phạm phải đứng trước tòa án quốc dân Việt Nam. Và đó là điều nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ phải làm!

Các đạo hữu phật tử ngoại quốc thân mến, các bạn đang thản nhiên nói vượt qua đầu người Việt nam chúng tôi! Và cứ tỏ ra rằng các bạn biết về tên TNH và đồng bọn hơn cả người Việt nam chúng tôi. Các bạn cố tình làm ngơ và chẳng nhận ra điều đó ư? Các bạn không cần biết việc này thật là bất bình thường chăng? Thật thế chăng? Các bạn quả là không cần muốn biết ( hay là các bạn nói thẳng là các bạn chẳng cần muốn biết?) rằng người Việt Nam chúng tôi đang từng ngày, hôm nay và ngay bây giờ, đang phải sống trong một chế độ ngụy quyền độc tài cộng sản lừa lọc, sắt máu nhất? Các bạn có biết chúng tôi đang phải sống trong một địa ngục trần thế, đang phải rên xiết dưới sự đàn áp cai trị ghê rợn nhất hay không? Một Việt nam đang tươi mới ư? Thật  chỉ là một lớp phấn danh từ lừa dối chết người !!!

Cũng hệt  như ở Tầu cộng, Bắc Hàn, Cu ba và Miến Điện CS, nhưng ở Việt Nam giờ đây khốn nạn và rùng rợn hơn nhiều, cũng chính vì người nước ngoài có ảo tưởng rằng những người dân đang sống trong đó „được phép tự do cử động“. Tại sao lại như thế? Vì bọn cai ngục là gian đảng VGCS nó lừa lái bịt mắt thiên hạ để cướp giật vơ vét từng đồng Dollar của ngoại quôc…, ở đây  các bạn  bỗng dưng lại chậm hiểu thế ru, hay là sao?    

Các bạn không thể tưởng tượng được là người dân chúng tôi đang bị chẩy máu vì nội thương và đau đớn như thế nào không? Tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều là của đảng và do đảng VGCS kiểm soát, các trang internet đều bị đảng chặn bắt, dân tộc Việt Nam đang bị bóp cổ chặn họng mà chết…Nhưng đồng thời, „nhà thờ“ và „chùa“ của đảng VGCS mọc lên như nấm, nhưng chúng mọc lên để làm gì và cho ai? Tiền để xây dưng lên những trò nhí nhố hào nhoáng kịch cỡm để câu khách du lịch đó là do cái gian đảng VGCS đó, chúng nó ăn cướp của chúng tôi, chúng chỉ dùng để đánh bóng thêm một lô bảng hiệu của đảng, đánh bóng để thu tiền, cứ thế mãi. Người Việt Nam chúng tôi trong đó thực chất chẳng được một cái gì hết! Chuyện dài cứ thế tiếp tục…

Ở trong nước thì như Thích Quảng Độ, nước ngoài thì là Thích nhất Hạnh đâu đâu cũng nhan nhản một lũ công an trọc...Tât cả những lũ Thích trọc đểu giả mặt trơ trán bóng này đối với người Việt Nam chúng tôi thật chẳng xa lạ gì. Chúng là người của đảng, tay sai của đảng VGCS, giả danh đội lốt tôn giáo, hòng tìm cách xóa tội ác cho đảng VGCS, làm cò mồi, lèo lái làm biến tướng, lợi dụng, kiểm soát tôn giáo đi theo „định hướng CS XHCN“.

Thằng Nhất Hạnh thì lấy cái gì mà nói „tu Thiền“? Người dân Việt Nam nên đập vào cái mỏ của nó! Hắn chỉ giỏi giở giọng phù thủy đạo đức giả ca những bài hát ru ngủ nửa vàng nửa đỏ nhớp nhúa (giống tên Trịnh Công Sơn „hát trên những xác người“), dành cho những người đã bị tẩy não nhẹ dạ và mê muội, giúp đảng VGCS „thu tiền“ và có thêm thời gian xây thêm nhà tù đủ để cầm nhốt cả dân tộc VN. Thật cay đắng cho các Phật tử ngoại quốc, họ bỏ tiền Euro và Dollar thật ra để mua những viên thuốc phiện bọc đường đểu giả của TNH. Thật là một cuộc đổi chác nhục nhã. Người VN chúng tôi gọi thẳng chúng là lũ công an trọc. Ôi, ở một nước „thiên đường CS XHCN“ thì lại có thiếu thốn thứ  gì chăng? Công an trọc và chó săn hai chân chỉ cùng một giống, tay trong tay ăn lương của đảng cùng chia nhau cai trị, bóc lột làm tiền và đầy đọa dân tộc VN. 
Đạo Phật và tôn giáo nói chung ở Việt nam đã bị gian đảng VGCS lợi dụng cưỡng hiếp méo mó tàn dại biến chất đến dị dạng không còn có thể nhận ra nữa. Ai không tin thì cứ tự thân tự mình đến Việt nam để thử một phen cho biết! 
Nhưng sẽ có tình huống này xẩy ra, các bạn ngoại quốc, các bạn cứ thử hỏi thẳng những người dân trong nước về nguồn gốc VGCS của TNH xem sao. Người ta sẽ nhìn trước ngó sau rồi lảng đi hết cả, chẳng ai lại muốn đi tù vì thật lòng với bạn cả. Lũ CA đồng bọn của TNH và đảng VGCS đã từng đay nghiến để „chỉ vẽ“ cho người dân rất chi tiết và chu đáo một cách khốn nạn lắm rồi, rằng họ được nói những cái gì cái gì. Mới đây còn có cả một màn TNH xênh xang mũ áo về làng. Đúng lúc gian đảng VGCS đang cuống cuồng cần đánh bóng cái bảng thương hiệu „tự do tôn giáo“ cho kịp trưng ra đối phó cấm vận WTO của Mỹ và thế giới tự do. Lúc đó  đảng VGCS dựng màn tô vẽ hóa trang cho đồng chí TNH mấy cái hào quang bằng kẽm sáng choang. Nhưng tình đảng chỉ được có mấy hôm, khi màn kịch bát nhã vừa dứt, diễn viên TNH đã có vai mới là „dân oan của đảng“ tại hải ngoại, nơi mà tin tức hình như có vẻ không lọt được đến tai người ngoại quốc. CA VGCS tin rằng chúng bịt mắt được cả thế giới. Dùng màn kịch Bát Nhã chúng „đuổi“ TNH về lại ngoại quốc. Vậy là một công đôi ba việc, đồng chí Nguyễn Xuân Bảo-TNH bỗng nhiên thành „anh hùng Lê Văn Tám“ một buổi chơi, Làm sao để cả thế giới phương tây và…người tỵ nạn VGCS rơi vào cái bẫy rọ của đảng VGCS. Người tỵ nạn chế độ ngụy quyền VGCS thì chẳng ai còn rơi vào đó nữa, vậy còn ai ở đây có thể lại rơi vào đó? Các đạo hữu Phật tử ngoại quốc, các bạn thử nghĩ lại đi! 
Các cơ sở của TNH tại nước ngoài là những hang ổ dành cho các thế hệ „sư công an mới nhớn“ ẩn náu chờ nhiệm vụ. Bằng cách này, chúng nhòm ngó, phân loại lấn át lừa lái người Việt nam tỵ nạn VGCS tại hải ngoại, rổi để hòng tìm cách bóp cổ chặn họng họ để vắt sữa và Dollar một cách công khai. Cái mác „Tu Thiền“ và tôn giáo v.v. chỉ là những cái bẫy chết người, dùng để đoàn ngũ hóa, cầm chân và lợi dụng lừa lái bắt hồn những thân xác còn đang bơ vơ ngơ ngẩn trên đường tâm linh, và tất nhiên là để móc túi thu tiền những ai thích „tu thiền“ nhưng chỉ biết lơ mơ về Phật giáo, thật là một thủ đoạn bẩn thỉu tàn ác vô nhân tính.
Các bạn Phật tử ngoại quốc, đặc biệt là người Đức, các bạn quên nhanh thế chăng? Cái chế độ CS Đông Đức cũ mà các bạn vừa mới thoát ra hôm qua thôi! Chúng tôi thì không thể quên vì chúng tôi vẫn còn đang phải sống trong một „thiên đường CS“ như thế chì có khác là trăm lần khốn nạn hơn mà thôi.
TNH và đồng bọn đã hoạt động cho Việt Cộng (Việt gian giả danh đội lốt Cộng sản) từ những thập niên 60 khi chúng xâm lăng VNCH. Ngày đó hắn đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, nhưng khi bị quốc tế hỏi là tại sao bọn CS lại không rút về phía Bắc thì con cáo gian tà TNH ngày đó cứ thuộc lòng cái bài „giở chứng chó bị cấm khẩu“.
Các bạn đừng nên quên rằng: Bản chất của những tên Việt cộng VGCS hôm nào cho đến tận hôm nay vẫn chỉ là một ! Các bạn đừng nên quên rằng: chính Việt cộng đã xé tan hiệp định Paris 1973 về Việt Nam để xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. TNH và đồng bọn đã lợi dụng, giả danh đội lốt trong tấm áo nhà sư để nhân danh đạo Phật và tôn giáo hòng lừa đảo cả thế giới, hòng xóa nhòa tội ác của gian đảng VGCS. Thích Nhất Hạnh một vết nhơ nhục không thể rửa!
Các bạn vẫn muốn tiếp tục để cho bọn VGCS chúng nó lừa mãi thế sao? Vẫn còn nuối tiếc muốn xem mãi cái màn kịch đỏ choét của bọn VGCS? Các diễn viên là một lũ mặt mày nhớn nhác, áo quần hóa trang giả sư già sãi đủ loại, riêng có cái ma tâm kịch thì cỡm bất khả che giấu. Đầu tóc thì chúng chỉ việc cạo sạch trơn…cho mát, tại sao không? Dao cạo giờ rẻ cho không. Mà cái lũ đoàn kịch CA VGCS trọc này lại chỉ nhằm thích đi trình diễn tại các quốc độ của Phật A di đà ở tận phương Tây của….châu Âu, dại gì không? Vì bò sữa Tây ở đó nó non da mát thịt lắm, chúng lắm sữa, thích được vắt, tiền thì rủng rỉnh. Chứ không như những con bò Samsara cõi trần bụi bặm tại Việt Nam chưa một lần thấy một đồng EURO nó ra làm sao, lại bủng beo héo quắt thì còn gì mà vắt? Các bạn phật tử phương Tây béo tốt, các bạn đã tỉnh ra chưa? Lại khó hiểu lắm chăng?
Chúng tôi là những người đang ở Việt Nam, nhưng chúng tôi là những người mà trí não vẫn chưa bị và không hề bị bọn VGCS tẩy não sạch trơn như những „con người máy XHCN“ của chúng. Là những người VN, chúng tôi thấy nhục nhã với tên TNH vô cùng. Phần còn lại các bạn cứ tiếp tục tranh cãi đi. Nhưng hỏi để biết cho rõ bộ mặt thật TNH thì một câu hỏi mà các bạn hỏi những người hàng xóm VNCH thân tín của các bạn nó không tốn một xu. Hãy hỏi han những người biết rõ sự thật về chiến tranh Việt Nam, hoặc đọc và tìm hiểu cho kỹ những tài liệu lịch sử chân thật về chiến tranh VN, thì tất cả đều chẳng tốn một xu nào.
Hậu quả ra sao thì các bạn đã tự thấy, lũ cầy cáo đỏ trọc đầu như bọn đầu xỏ của cái gọi là „EIAB GmbH“ tại Đức quốc ( „học viện ứng dụng Phật giáo châu Âu – Công ty trách nhiệm hữu hạn“ của tên TNH đó, chúng chưa có kịp nắn bao xờ túi giật tiền của các bạn mà chính các bạn đã tự mua vé vào cửa xem kịch của chúng. Không đáng để các bạn suy nghĩ chăng?

Thật may, vẫn còn có nhiều người can đảm phá tan sự im lặng! Đáng kính thay!

Vì Thích Nhất Hạnh, Chân Không, Thích Quảng Độ, Thích Minh Tâm, Thích Như Điển, Võ Văn Ái, Quạ đen mỏ đỏ Nguyễn Văn Lý và vô số nữa đã bị lật tẩy bộ mặt thật, chúng chính là những cán bộ cốt cán của tập đoàn ngụy quyền gian đảng Việt gian đội lốt Cộng sản trong áo nhà sư hoặc dân sự. Bằng cách đó chúng đã hoạt động cho VGCS từ ngày chiến tranh tại Việt Nam đến nay. Tất cả chúng là những tội đồ, tội phạm của dân tộc Việt Nam. Bất kể chúng có lẩn trốn kỹ thế nào thì cái ngày phải đền tội của chúng vẫn cứ phải đến. Và ngày đó vẫn đang được đếm từng ngày.