Montag, 15. November 2010

FAKT: THICH NHAT HANH - EIN VIETN. ROTE KP - AGENT IM MÖNCHSGEWANDBản tiếng Việt phỏng dịch từ Đức ngữ của Tun Anh. Ở cuối bài, sau phần tiếng Đức.
Trích nguồn: nhabaovietthuong.com
Xin xem thêm bài nguyên bản tiếng Đức của tác giả Thái A tại đây.
Bản tiếng Việt:
 
Am 11.06.1963 wurde der Mönch Thích Qung Đc von Thich Nhat Hanhs Komplizen - die KP- Agenten im Mönchsgewand mit verabreichten Betäubungsmitteln "vorpräpariert". Danach auf einer Saigoner Strasse, vor lauter vorbestellter „internationale  Presse„ vorgeführt, mit 10 Liter Benzin übergossen und angezündet worden. Die Bilder mit dem „sich selbst verbrennendem  Mönch“ gingen um die Welt. Dazu jammerten die Kommunisten kaltblütig: " Der buddhistische Mönch habe  sich "selbst" angezündet als Zeichens des Protests gegen die religiöse-Unterdrückung der Süd-Republik Vietnam“. Die Bilder und Videos sprechen für sich das es hier darum geht: Eine  verbrecherische und inszenierte Mörder Tat, wurde aber von den Kommunisten als „heilige Märtyrertat“ reichlich verziert. Thich Nhat Hanhs Komplizen und  die UBCV  verleugneten bis heute diese verbrecherische Gräueltat.
***
Ngày 11.06.1963: Thích Quảng Đức bị một tên đồng bọn của Thích Nhất Hạnh, những tên cán bộ VGCS giả danh đội lốt nhà sư hành hình bức tử. Sau khi nạn nhân bị tiêm thuốc mê và làm cho thật mê muội để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành hình trên, chúng chở Thích Quảng Đức đến một ngã tư Sài gòn, với sự bày đặt trước của cái gọi là báo chí „truyền thông quốc tế“, tên giết người dùng ít nhất là 10 Lít xăng đổ lên đầu nạn nhân và châm lửa đốt. Những bức ảnh „ nhà sư tự thiêu“ lan đi khắp thế giới. Lũ VGCS giả nhân giả nghĩa thản nhiên xuyên tạc rằng:“ Nhà sư „tự thiêu“(?) để phản đối đàn áp tôn giáo của chính phủ VNCH“. Các nhân chứng, tư liệu, ảnh, và Video cho thấy rõ sự thật bất khả chối cãi: Đây là một vụ hành quyết, một vụ thiêu giết người dã man có chủ ý giàn dựng. Nhưng bọn VGCS lưu manh đã vẽ ra rồi tô thật đậm cái trò lừa bịp mang tên „Thánh tử đạo“ để ngụy trang cho hành vi giết người trên. Thích Nhất Hạnh cùng đồng bọn và cái gọi là GHPGVNTN của chúng cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn ngoan cố hòng chối tội ác đặc biệt dã man này.   
http://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4&feature=player_embedded
http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/
Thích Trí Quang ( geb. Phạm Văn Bồng), ein gefürchteter führender KP-Agent im Mönchsgewand, ist einer der kaltblütigsten Haupt-Täter der sog. "buddhistichen Rebellen" zu Gusten der nord-vietn. Kommunisten im Invasions-Krieg gegen die  Süd-Republik Vietnam.
***
Thích Trí Quang ( Phạm Văn Bồng), là một trong những tên cán bộ đảng viên Việt gian cộng sản, một tên sát thủ tội phạm máu lạnh tàn nhẫn nguy hiểm nhất, giả danh đội lốt trong áo nhà sư  trong cái gọi là“ Phật giáo tranh đấu“ ủng hộ bọn VGCS  Bắc-VN trong cuộc chiến xâm lăng đẫm máu chống VNCH.
Thích Đôn Hậu (geb. Diep Truong Thuan)  - der KP-Agent im "Patriarchen Mönchsgewand" - Einer der  gefürchteten Mit-Täter der Massaker an der  "Tet -Fest- Offensive" in Hue 1968  ( bei dem 3527 Zivilisten der  Stadt Hue  sind durch KP Agenten im Mönchsgewand und Việt Cộngs gewaltsam ermordet worden. Darunter sind auch 3 getötete deutsche  Ärzte (Hochschul Profesoren), die für die medizinische Versorgung der Hue Zivilisten im Auftrag der Bonner Regierung zur  Klinischen-Universität in Hue geschickt worden waren, die  in einem buddhistischen Tempel Tuong Van, eine der Kommandozentrale der Viet Cong, durch Kopfschüsse getötet worden sind:
Dr.Raimund Discher.
Dr. Hort Günther Krainick, und seine Frau.
Dr. Alois Alterköster.

***

Thích Đôn Hậu, một tay sai của VGCS, một tên tòng phạm nguy hiểm nhất giả danh đội lốt dưới lớp áo tăng thống phật giáo trong cuộc thảm sát đồng bào tại Huế, Tết Mậu Thân 1968. Trong cuộc thảm sát này có ít nhất 3527 người bị thiệt mạng do bọn cán binh VGCS (Việt cộng)  và những cán bộ VGCS nấp trong áo tu hành bắn giết một cách dã man. Trong đó số nạn nhân đó có cả 3 giáo sư bác sỹ người Đức do chính phủ Tây Đức gừi đến đại học y khoa Huế. Các nạn nhân trên bị hành quyết sau chùa Tường Vân bằng các nhát súng bắn trực tiếp vào đầu. Các nạn nhân trên là:
Dr. Raimund Discher, 
Dr. Hort Günther Krainick và vợ, 
Dr. Alois Alterköster.
http://biendongmientrung-lienthanh.blogspot.com/

Võ Văn Ái und P. Faulkner, die "Lautsprecher"- Agenten der vietn. KP  mit dem  Sitz  der "IBIB" in Paris.
***
Võ Văn Ái và P. Faulkner, những cán bộ đảng viên VGCS trong vai trò là những cái loa tuyên truyền của đảng VGCS, một trong những vỏ bọc của chúng là „ Phòng thông tin Phật giáo quốc tế“ tại Paris. 
Nguyễn Xuân Bảo ( rechts) - viet. KP-Agent im Mönchsgewand unter den Namen Thich Nhat Hanh, aktiv in der sog. "Anti Vietnam Kriegs"(?) Bewegung  zu Gunsten der vietn. Kommunisten aus dem Jahr 1960, bis Heute.
***
Nguyển Xuân Bảo ( trong ảnh: bên phải): Tên cán bộ VGCS giả danh đội lốt tu hành dưới tên Thích Nhất Hạnh, một tên cốt cán trong cái gọi là „phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam“ (?) hậu thuẫn cho bọn VGCS từ những thập niên 1960 cho đến tận ngày hôm nay. 

 Thich Nhat Hanh polierte das Aushängeschild "Religiöse Freiheit in Vietnam" für die KP gegen das WTO-Embargo der USA. Hier im Bild: TNH und seine glatz köpfigen Komplizen, die KP-Agenten unter dem  Mönchsgewand, praktizierten gemeinsam im Jahr 2005 allein für die Kamera der Stasi der KP) die sog. "Religiöse Freiheit in Vietnam". Unmittelbar danach wurde das Theater namens "Prajna Kloster" von TNH &Co. und die vietn. Stasi gemeinsam inszeniert. In dem haben TNH&Co die Spielrolle-Aufgabe "Opfer der KP" übernommen. Dafür wurden hunderte von Ausgebildeten jungen "religiösen Polizisten", die KP Agenten im Mönchsgewand von der KP und Thich Nhat Hanh als (Schein) "Vertriebene buddh. Asylanten" "legalisiert", und ins Ausland geschleust. Waldbröl - Deutschland ist eine ihrer neuen "Unterkunft". Sie sind Thich Nhat Hanhs "Kader Agenten - Nachschub", und EIAB GmbH Waldbröl Deutschland ist ein gelobtes Hinterland von Thich Nhat Hanh und "Viet Tan", die Köder-Partei der KP, getarnt als "Opositionspartei der KP". Hier arbeitet Thichs KP-Bonze und vietn.Polizisten im Zivil Hand in Hand gegen die hier lebenden vietn. politischen Asylanten.
***

Thích Nhất Hạnh đánh bóng tấm bảng hiệu „tự do tôn giáo“ giúp đảng VGCS tìm cách chạy chọt để gỡ thế cấm vận bọn ngụy quyền VGCS vào WTO của Mỹ và thế giới tự do. Trong ảnh: TNH đang cùng đồng bọn, một lũ công an VGCS trọc khoác áo người tu hành đang trình diễn màn kịch „ Ở Việt Nam có mỗi… một mình ta được tự do tôn giáo“ trước ống kính của bọn an ninh tôn giáo VGCS. Sau đó không lâu, màn kịch“ tu viện bát nhã“được TNH và đồng bọn cùng với an ninh VGCS đem ra trình diễn. Theo đó thì TNH đóng vai „nạn nhân của đảng VGCS“. Để „đền bù“ và diễn cho đúng kịch bản  thì hàng trăm tên công an tôn giáo mới nhớn, vừa mới được tẩy não, được đảng và TNH „hợp pháp hóa“, khoác cho cái áo „Tỵ nạn Phật giáo…đểu“ và đẩy ra cài cắm tại nước ngoài. Waldbröl, CHLB-Đức là một trong những nơi trú ngụ đầu tiên của chúng. Lũ „tăng thân công an“ này nằm trong cái gọi là „bổ xung cán bộ trọc tại nước ngoài“ của đảng VGCS và TNH. Cho nên EIAB-GmbH ( „Công ty trách nhiệm hữu hạn – Học viện Phật giáo ứng dụng châu Âu“ ) tại Đức thật là „hậu phương“, là „miền đất hứa“ của TNH và lũ công an VGCS giả danh đội lốt „đảng đối lập Việt Tân“(?). Từ đây chúng cộng tác tay trong tay, tỏa đi khắp hải ngoại tìm cách lừa lái khống chế người tỵ nạn chế độ ngụy quyền VGCS tại nước ngoài.
In Vietnam müssen sich die KP Kader-Agenten unterm Mönchsgewand nicht verstecken! Thich Nhat Hanh im Ausland auch nicht, denn eben dafür werden die Haare einfach geschoren. Die KP´s passen schon auf ihrem roten-Armee-Hut gut darauf. 
***
 Như trong ảnh: Tại Việt Nam thì lũ cán bộ giả danh đội lốt tu hành trên đây cứ việc tự nhiên „mũ mình mình đội“ khỏi cần phải trốn tránh ai nữa, nhỡ „bớt oai nghiêm“ phải tội chết. Thích Nhất Hạnh tại nước ngoài cũng thế, hắn chỉ cần bỏ cái mũ xuống là xong. Vì hắn đã có đảng VGCS nó giữ hộ „cả mũ lẫn sao“ rồi, khỏi sợ đứa nào cầm nhầm.

Im Video: Wie ein Polizist der vietn. KP "im Namen des Volkes, das Volk ins Gesicht tritt", dazu ein Lob der westl. Politiker über die "erfreuliche Menschenrechtslage in Vietnam". Und Thich Nhat Hanh sagte lieber nichts dazu, darüber "wußte er ja wieder nichts"! Denn, dies ist die Doppelzüngigkeit, "Moral der KP´sche Art", was Thich Nhat Hanh KP-Agent und Komplizen auswendig gelernt hatten, also Thich Nhat Hanhs Kollegen lehrte das Volk in Vietnam das: "Zen à la Füßen". Damit Thich Nhat Hanh im Ausland "im Namen des Buddhismus" lehrte er die noch leichtgläubigen Westlern das "Thiền Ôm - Zen des Umarmen" oder ("Wie sich das anfühlt, wenn man eine junge Frau ganz achtsam umarmt"). Und wehe wer, der sich in den jetzigen kommunistischen SR Vietnam, etwas über TNHs KPs-Herkunft äußert, wird sofort von "TNHs Kollegen" , als "Sofort-Maßnahme" ein Schuhe-Tritt  ins Gesicht bekommen! Danach wird er von der KP abgeführt und spurlos beseitigt.

***

Trong hình Video minh họa: Một tên công an VGCS đang “thay mặt đảng, nhân danh nhân dân để đạp vào mặt nhân dân” như thế nào. Xem Video này thì các chính khách ngoại quốc cứ khen nức nở là  “tình hình nhân quyền tại VN đang được cải thiện rất tốt đẹp”. Còn TNH thì đang mắc chứng “chó cấm khẩu” cho nên hắn vặn cổ giáo lý của Phật để thốt ra được câu “ta cứ như Pháp im lặng” mà “thu tiền”. Đó là cái bài "đạo đức hai lưỡi" của đảng VGCS mà TNH và đồng bọn đã học thuộc lòng. Cho nên đồng bọn của TNH ở trong nước dậy nhân dân VN biết thế nào món  “Thiền hành bằng chân”, để TNH ở hải ngoại nhân danh Phật Pháp dậy các phật tử tây phương còn nhẹ dạ món “Thiền Ôm kiểu CS XHCN” cho thỏa mãn cái bản năng nào của cả đôi bên thầy trò thì khỏi nói. Nhưng “thiền ôm à la TNH” được che đậy bằng những mỹ từ đạo đức giả là "nhận diện cảm thọ", cụ thể như sau “Nếu ta ôm ấp che chở một thiếu nữ thật trẻ đẹp bằng tất cả sức mạnh cảm thọ của mình, ta sẽ cảm thọ được ngay sức sống của Phật Pháp đang hừng hực ngẹn thở, ngay bây giờ và ở đây”. (thật hết còn bình luận!). Và thật bất hạnh cho ai đang sống trong chế độ ngụy quyền VGCS lại lỡ mồm tự do nói về cái đuôi cáo đỏ VGCS của TNH thì sẽ được đồng bọn TNH “cấp cứu tại chỗ” ngay bằng một nhát giầy vào mặt (tương tự như trong Video). Rồi ngay sau đó thì đố còn ai biết được số phận của anh ta sẽ ra sao.
***Liebe buddh. Freunde,
Ihr  könnt gern weiter diskutieren über Zen oder Thien usw., wer besser darin ist und wer sich besser auskennt … das ist ja alles recht bemerkenswert und verdient Hochachtung….
Aber eines steht auch fest: Ihr so seid so schlau und weise , so reif und vielleicht sogar schon erleuchtet, dass Ihr es offenbar nicht mehr für nötig haltet, mal Euren „Meister“ zu hinterfragen. Was für eine zwielichtige Gestalt er ist, und welche mächtige dunkle Macht den Rücken von TNH deckt, damit er sich in „Übersee“ überhaupt etablieren kann.
Entschuldigt die kritischen, unangenehmen Einwände an dieser Stelle… aber um Missverständnisse zu vermeiden: Ich rede hier nicht über Zen oder Thien oder Buddhismus usw. In Vietnam wie auch anderswo genießen aufrichtige buddhistische Meister große Verehrung, das ist allgemein gültig. Aber dafür, dass ein geschickt getarnter vietnamesischer KP Kader, ein Verbrecher, der sich am vietnamesischen Volk vergeht, aufgedeckt wird und dort landet, wo er hingehört, werden wir Vietnamesen sorgen.
Liebe Freunde, Ihr redet einfach so über die Köpfe der Vietnamesen hinweg und tut, als ob Ihr Euch besser als alle anderen zusammengenommen über TNH & Co auskennt, merkt Ihr das nicht? Das ist merkwürdig, oder? Ihr interessiert Euch nicht dafür (müsst Ihr ja auch nicht), dass wir Inland- Vietnamesen heute noch, hier und jetzt, von diesem diktatorischen kommunistischen Regime auf totalitäre Weise unterdrückt werden und in einer Hölle auf Erden leben? Ein blühendes Vietnam in allen Bereichen? Die Fassade trügt!!! Ähnlich wie in China, Nord-Korea, Kuba und Burma! Nur ist es viel dramatischer, weil man sich hier scheinbar „frei“ bewegen darf. Wieso? Wenn jeder ausländische Dollar zählt…. Ist das nicht schwer zu verstehen, oder?

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie wir innerlich ausbluten. Alle wichtigen Zeitungen  sind von der KP gesteuert, alle wichtigen Internet Seiten sind gesperrt, das Volk ist mundtot … aber Kirchen und Pagoden schießen wie Pilze aus dem Boden – aber wofür und für wen? Das Geld für solche großen Touristen – Attraktionen wird von uns geraubt, damit die rote KP ihr Aushängeschild blank polieren kann. Wir Vietnamesen haben NICHTS davon! Und so weiter und so fort….
Viele „Polizei-Mönche“, wie Thich Quang Do im Inland, Thich Nhat Hanh im Ausland (wir kennen diese ganzen „Thich´s“) sind nichts anderes, als von der KP installierte Kader mit dem Auftrag, die Verbrechen der KP zu vertuschen und die Religion im In- und  Ausland in eine an kommunistischen, sozialistischen Idealen orientierte Richtung zu manipulieren.
Von wegen „Zen“ und so weiter – nichts als „Kindlein – Schlaf – Lieder“! Damit die KP genügend Zeit und Gelegenheit hat, neue Gefängnisse zu bauen, um ein ganzes Volk einzusperren. Leider zahlen aber die westlichen Zuhörer für TNH´s verzuckertes Opium mit echten Dollar und Euro, was für ein Tausch! Wir nennen sie „Glatzen – Polizei“, man frage sich, was es im kommunistischen Vietnam wohl noch so alles gibt… Sie verdienen auf verbrecherische Art und Weise dabei, „Polizei“ und „Mönche“ sind eins und arbeiten Hand in Hand.
Der Buddhismus in Vietnam wurde durch das gewaltsame Vorgehen der KP so manipuliert und verzerrt, dass er nur schwer wiederzuerkennen ist. Wer es nicht glaubt (was ja auch niemand muss), kann es ja persönlich vor Ort in Vietnam mal überprüfen.

Aber es könnte auch passieren, dass die Leute, wenn Ihr sie fragt, einfach wegschauen… Keiner will auf diese Fragen antworten, wenn man dafür hinter Gitter kommen kann! Die dortigen „Polizei Mönche“ (samt TNH´s Komplizen) schreiben von vornherein vor, was man darüber sagen darf.
Vor kurzem gab es sogar eine Reise von TNH nach Vietnam - weil das die KP für Image der „religiösen Freiheit“ benötigte (wegen US – Sanktionen)! TNH´s  erstrahlte zu dieser Zeit in seinem Image als „Held“ – aber sobald seine Aufgabe erledigt war, sollte er einfach weiter seine Rolle für die KP im Ausland spielen, wo Hintergrundinformationen nicht an die Westler gelangen. Mit dem vietnamesischen kommunistischen Geheimdienst ist alles möglich, wegen dem „Prajna Kloster Vorfall“  wird er von der KP „abgestraft“ und man „verbann“ ihn wieder ins Ausland – und schon ist er plötzlich wieder ein „Held“, als "Gegner der KP", damit die politischen Asylanten im Ausland samt unzähligen Westlern in die Falle gelockt werden.  Die Asylanten fallen aber gar nicht mehr drauf rein –wer fällt denn aber dann noch drauf rein? Darüber sollte man nachdenken…

TNH´s Stätten im Ausland sind Brutstätte kommender Generationen von „Polizei – Mönchen“. Auf diese Weise werden die Flüchtlinge und Auslandsvietnamesen bespitzelt, lokalisiert und vor Ort mundtot gemacht. Das Label „Zen“ usw. ist eine Falle, um damit all die ahnungslosen Zen – Begeisterten im Zaum zu halten und nebenbei daran auch noch zu verdienen. Eine billige, gerissene Methode –wir kennen sie, aber hat man hierzulande schon vergessen, wie es in der DDR war? Wir nicht! Wir leben immer noch in einem solchen  „kommunistischen Paradies“, nur 100mal leidvoller.

TNH´s Glatte Komplizen  arbeitete schon in den 1960er Jahren für den Vietcong  gegen die Republik Vietnam. Er forderte den Rückzug der USA usw., aber als er gefragt wurde, wieso sich die Kommunisten nicht nach Norden zurückziehen, schwieg der listige Fuchs.

Nicht zu vergessen:  die damaligen und heutigen Kommunisten(Vietcong)  sind immer noch dieselben. Nicht zu vergessen: die Kommunisten haben das Pariser Abkommen zerrissen und die Süd – Republik Vietnam gestürmt. TNH und seine Komplizen benutzen die buddhistischen Roben, um im Namen des Buddhismus die ganze Welt zu belügen, die Verbrechen seiner Partei zu vertuschen. TNH, ein Schandfleck!

Wollt Ihr Euch von den Kommunisten weiter betrügen lassen? Dieses rote KP Theater weiterhin anschauen? Die Schauspieler tragen fast ausnahmslos Mönchsroben, das ist doch zeitlos modern, oder? Die Haare sind halt abgeschoren, wieso nicht, Rasierklingen sind doch billig. Und sie werden nur hingeschickt, wo es die schlauen dicken Milchkühe gibt, im Amidabha – Buddha – Land im Westen … Europa, wieso nicht, wenn sich die Milchkühe so gern melken lassen? (Die samsarischen inland – vietnamesischen Kühe haben noch nie einen Euro gesehen, da gibt´s also nichts zu melken, das kann man verstehen, oder?)

Wir, diejenigen Inlands- Vietnamesen, die ihr Gehirn noch nicht haben blank waschen lassen, schämen uns zu Tode wegen –TNH!
Den Rest könnt Ihr gern weiter diskutieren. Eine Frage um die Ecke, bei Euren vietnamesischen Freunden, kostet nichts, bei Euren Eltern, die die Kehrseite des Vietnams Krieges noch kennen, auch nicht, und ein paar Geschichtsbücher von vorn bis hinten zu lesen, auch nicht…

Den Rest habt Ihr selbst gesehen, rote Bonzen – Füchse, wie die Bosse der EIAB GmbH z.B., haben das Geld nie aus Eurer Tasche gerissen, sondern Ihr habt ja die Eintrittskarten selbst gekauft.

Zum Glück gibt es doch jemanden, der  es wagt, die Schweigemauer zu durchbrechen!
Hochachtung!
Denn Thich Nhat Hanh, Chan Khong, Thich Quang Do, Thich Minh Tam, Thich Nhu Dien, Vo Van Ai, „Pfarrer“ Nguyen Van Ly,  und unzählige Weitere sind bereits entlarvte rote KP Agenten des jetzigen vietn. kommunistischen Regimes im Zivil wie im Mönchsgewand. Auf diese Weise agieren sie seit dem Vietnamkrieg. Alle sind Verbrecher am vietnamesischen Volk.
Aber ganz egal, wie gut sie sich verstecken, ihre Tage sind dennoch gezählt...
Mit herzlichem Gruß!
LG
Ein vietn. Buddhist
***
Thich Nhat Hanh , Thich Phap An (3.von links, Leiter der EIAB GmbH Waldbröl-Deutschland) und die glatzen KP-Agenten unterm Mönchsgewand bei dem KP-Vorsitzenden Nguyen Minh Triet zu Besuch, dahinter ist Ho Chi Minh, der größte Verbrecher des vietn. Volkes.
***
Thích Pháp Ấn ( trong ảnh thứ 3 từ trái sang, tên đầu lãnh chủ tịch „công ty trách nhiệm hữu hạn-EIAB“ tại Waldbröl CHLB Đức) cùng Thích Nhất Hạnh và đồng bọn vinh dự thăm  bọn đầu đảng nhà nước ngụy quyền VGCS. Sau lưng là tên đại Việt gian bán nước Hồ Chí Minh, tên tội đồ số một của dân tộc Việt Nam.
TNHs Frau Cao Ngoc Phuong und die KP Agenten unterm Mönchsgewand bei General Giaps und Frau zu Besuch. "Zwei Armee Fronten der vietn. KP", die Verbrecher des vietnamesischen Volkes. Der eine tötet mit dem Gewehr, der andere tötet mit dem "Opium des Volkes" ("Religion der kommunistischen Art"), das Ergebniss läß sich sehen: Der einer zählte die Leichen, der andere das Geld. Beide befüllten gemeinsam das verbrecherischen Konto der KP. 
***
Thích Nhất Hạnh cùng người tình đồng chí Cao Ngọc Phượng đến thăm gặp lại vợ chồng tên đại Việt gian Võ Nguyên Giáp.  Nhũng tên gian hùng của hai „mặt trận“, hai „mũi giáp công“ đều cùng của gian đảng VGCS, những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam đang gặp lại nhau. Một tên thì bắn giết người bằng súng, một tên thì giết người bằng „thuốc phiện của nhân dân“. Kết quả  thế nào cũng được chúng gọi là „chiến thắng“ cả, cho nên chúng hết có thể chạy tội : Một tên thì đếm xác chết, một tên đếm tiền, cả hai đều đang cố chất chứa cho đầy cái tài khoản tội phạm của đảng VGCS.   *********************************************************
Vietnamesische Version:

SỰ THẬT: THÍCH NHẤT HẠNH - TÊN CÁN BỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐỘI LỐT  PHẬT GIÁO.

 
Các đạo hữu Phật tử phương Tây thân mến,
Các bạn có thể tiếp tục bàn luận cãi tranh về Thiền xem giỏi hơn ai, ai hiểu biết hơn ai trong vấn đề Thiền học hoặc Phật giáo, thật nhiều công đức và đáng kính trọng lắm thay…

Nhưng có một điều chắc chắn là các bạn thật khôn ngoan và thông thái, từng trải, hình như các bạn đã chứng đắc thành đạo rồi cũng nên, để đến nỗi các bạn chẳng thấy cần thiết có nên chỉ một lần thử hỏi lại xem cái thằng gọi là „Thầy“ của các bạn là ai nữa. Có nên một lần xem cho kỹ lại hắn có quả là một cái xác che giấu những cái tâm ma nhập nhằng nào ở bên trong? Xem cái thế lực đen tối ma quỷ nào đã đỡ lưng cho hắn (Thích Nhất Hạnh), để hắn có thể trụ vững làm mưa gió ở hải ngoại như thế?

Xin lỗi các bạn là ở đây, đối với các bạn có vẻ đường đột và dường như không được dễ chịu lắm, nhưng để tránh hiểu lầm, ở đây tôi chưa hề nói về Thiền và Phật giáo. Tại Việt Nam hay bất kỳ đâu thì những vị Thầy về Phật giáo chân tu chân chính đều được tôn kính xứng đáng, giá trị đó đã trở thành thông lệ. Nhưng trái lại, một tên cán bộ trọc của đảng VGCS ngụy trang lẩn trốn kỹ trong mầu áo nhà sư, giả danh đội lốt Phật giáo, một tên Việt gian phản quốc, một tên tội đồ, tôi phạm của nhân dân Việt nam, thì nhân dân Việt nam chúng tôi sẽ điểm mặt chỉ tên hắn và sẽ dẫn giải hắn về nơi chỗ một tên tội phạm phải đứng trước tòa án quốc dân Việt Nam. Và đó là điều nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ phải làm!

Các đạo hữu phật tử ngoại quốc thân mến, các bạn đang thản nhiên nói vượt qua đầu người Việt nam chúng tôi! Và cứ tỏ ra rằng các bạn biết về tên TNH và đồng bọn hơn cả người Việt nam chúng tôi. Các bạn cố tình làm ngơ và chẳng nhận ra điều đó ư? Các bạn không cần biết việc này thật là bất bình thường chăng? Thật thế chăng? Các bạn quả là không cần muốn biết ( hay là các bạn nói thẳng là các bạn chẳng cần muốn biết?) rằng người Việt Nam chúng tôi đang từng ngày, hôm nay và ngay bây giờ, đang phải sống trong một chế độ ngụy quyền độc tài cộng sản lừa lọc, sắt máu nhất? Các bạn có biết chúng tôi đang phải sống trong một địa ngục trần thế, đang phải rên xiết dưới sự đàn áp cai trị ghê rợn nhất hay không? Một Việt nam đang tươi mới ư? Thật  chỉ là một lớp phấn danh từ lừa dối chết người !!!

Cũng hệt  như ở Tầu cộng, Bắc Hàn, Cu ba và Miến Điện CS, nhưng ở Việt Nam giờ đây khốn nạn và rùng rợn hơn nhiều, cũng chính vì người nước ngoài có ảo tưởng rằng những người dân đang sống trong đó „được phép tự do cử động“. Tại sao lại như thế? Vì bọn cai ngục là gian đảng VGCS nó lừa lái bịt mắt thiên hạ để cướp giật vơ vét từng đồng Dollar của ngoại quôc…, ở đây  các bạn  bỗng dưng lại chậm hiểu thế ru, hay là sao?    

Các bạn không thể tưởng tượng được là người dân chúng tôi đang bị chẩy máu vì nội thương và đau đớn như thế nào không? Tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều là của đảng và do đảng VGCS kiểm soát, các trang internet đều bị đảng chặn bắt, dân tộc Việt Nam đang bị bóp cổ chặn họng mà chết…Nhưng đồng thời, „nhà thờ“ và „chùa“ của đảng VGCS mọc lên như nấm, nhưng chúng mọc lên để làm gì và cho ai? Tiền để xây dưng lên những trò nhí nhố hào nhoáng kịch cỡm để câu khách du lịch đó là do cái gian đảng VGCS đó, chúng nó ăn cướp của chúng tôi, chúng chỉ dùng để đánh bóng thêm một lô bảng hiệu của đảng, đánh bóng để thu tiền, cứ thế mãi. Người Việt Nam chúng tôi trong đó thực chất chẳng được một cái gì hết! Chuyện dài cứ thế tiếp tục…

Ở trong nước thì như Thích Quảng Độ, nước ngoài thì là Thích nhất Hạnh đâu đâu cũng nhan nhản một lũ công an trọc...Tât cả những lũ Thích trọc đểu giả mặt trơ trán bóng này đối với người Việt Nam chúng tôi thật chẳng xa lạ gì. Chúng là người của đảng, tay sai của đảng VGCS, giả danh đội lốt tôn giáo, hòng tìm cách xóa tội ác cho đảng VGCS, làm cò mồi, lèo lái làm biến tướng, lợi dụng, kiểm soát tôn giáo đi theo „định hướng CS XHCN“.

Thằng Nhất Hạnh thì lấy cái gì mà nói „tu Thiền“? Người dân Việt Nam nên đập vào cái mỏ của nó! Hắn chỉ giỏi giở giọng phù thủy đạo đức giả ca những bài hát ru ngủ nửa vàng nửa đỏ nhớp nhúa (giống tên Trịnh Công Sơn „hát trên những xác người“), dành cho những người đã bị tẩy não nhẹ dạ và mê muội, giúp đảng VGCS „thu tiền“ và có thêm thời gian xây thêm nhà tù đủ để cầm nhốt cả dân tộc VN. Thật cay đắng cho các Phật tử ngoại quốc, họ bỏ tiền Euro và Dollar thật ra để mua những viên thuốc phiện bọc đường đểu giả của TNH. Thật là một cuộc đổi chác nhục nhã. Người VN chúng tôi gọi thẳng chúng là lũ công an trọc. Ôi, ở một nước „thiên đường CS XHCN“ thì lại có thiếu thốn thứ  gì chăng? Công an trọc và chó săn hai chân chỉ cùng một giống, tay trong tay ăn lương của đảng cùng chia nhau cai trị, bóc lột làm tiền và đầy đọa dân tộc VN. 
Đạo Phật và tôn giáo nói chung ở Việt nam đã bị gian đảng VGCS lợi dụng cưỡng hiếp méo mó tàn dại biến chất đến dị dạng không còn có thể nhận ra nữa. Ai không tin thì cứ tự thân tự mình đến Việt nam để thử một phen cho biết! 
Nhưng sẽ có tình huống này xẩy ra, các bạn ngoại quốc, các bạn cứ thử hỏi thẳng những người dân trong nước về nguồn gốc VGCS của TNH xem sao. Người ta sẽ nhìn trước ngó sau rồi lảng đi hết cả, chẳng ai lại muốn đi tù vì thật lòng với bạn cả. Lũ CA đồng bọn của TNH và đảng VGCS đã từng đay nghiến để „chỉ vẽ“ cho người dân rất chi tiết và chu đáo một cách khốn nạn lắm rồi, rằng họ được nói những cái gì cái gì. Mới đây còn có cả một màn TNH xênh xang mũ áo về làng. Đúng lúc gian đảng VGCS đang cuống cuồng cần đánh bóng cái bảng thương hiệu „tự do tôn giáo“ cho kịp trưng ra đối phó cấm vận WTO của Mỹ và thế giới tự do. Lúc đó  đảng VGCS dựng màn tô vẽ hóa trang cho đồng chí TNH mấy cái hào quang bằng kẽm sáng choang. Nhưng tình đảng chỉ được có mấy hôm, khi màn kịch bát nhã vừa dứt, diễn viên TNH đã có vai mới là „dân oan của đảng“ tại hải ngoại, nơi mà tin tức hình như có vẻ không lọt được đến tai người ngoại quốc. CA VGCS tin rằng chúng bịt mắt được cả thế giới. Dùng màn kịch Bát Nhã chúng „đuổi“ TNH về lại ngoại quốc. Vậy là một công đôi ba việc, đồng chí Nguyễn Xuân Bảo-TNH bỗng nhiên thành „anh hùng Lê Văn Tám“ một buổi chơi, Làm sao để cả thế giới phương tây và…người tỵ nạn VGCS rơi vào cái bẫy rọ của đảng VGCS. Người tỵ nạn chế độ ngụy quyền VGCS thì chẳng ai còn rơi vào đó nữa, vậy còn ai ở đây có thể lại rơi vào đó? Các đạo hữu Phật tử ngoại quốc, các bạn thử nghĩ lại đi! 
Các cơ sở của TNH tại nước ngoài là những hang ổ dành cho các thế hệ „sư công an mới nhớn“ ẩn náu chờ nhiệm vụ. Bằng cách này, chúng nhòm ngó, phân loại lấn át lừa lái người Việt nam tỵ nạn VGCS tại hải ngoại, rổi để hòng tìm cách bóp cổ chặn họng họ để vắt sữa và Dollar một cách công khai. Cái mác „Tu Thiền“ và tôn giáo v.v. chỉ là những cái bẫy chết người, dùng để đoàn ngũ hóa, cầm chân và lợi dụng lừa lái bắt hồn những thân xác còn đang bơ vơ ngơ ngẩn trên đường tâm linh, và tất nhiên là để móc túi thu tiền những ai thích „tu thiền“ nhưng chỉ biết lơ mơ về Phật giáo, thật là một thủ đoạn bẩn thỉu tàn ác vô nhân tính.
Các bạn Phật tử ngoại quốc, đặc biệt là người Đức, các bạn quên nhanh thế chăng? Cái chế độ CS Đông Đức cũ mà các bạn vừa mới thoát ra hôm qua thôi! Chúng tôi thì không thể quên vì chúng tôi vẫn còn đang phải sống trong một „thiên đường CS“ như thế chì có khác là trăm lần khốn nạn hơn mà thôi.
TNH và đồng bọn đã hoạt động cho Việt Cộng (Việt gian giả danh đội lốt Cộng sản) từ những thập niên 60 khi chúng xâm lăng VNCH. Ngày đó hắn đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, nhưng khi bị quốc tế hỏi là tại sao bọn CS lại không rút về phía Bắc thì con cáo gian tà TNH ngày đó cứ thuộc lòng cái bài „giở chứng chó bị cấm khẩu“.
Các bạn đừng nên quên rằng: Bản chất của những tên Việt cộng VGCS hôm nào cho đến tận hôm nay vẫn chỉ là một ! Các bạn đừng nên quên rằng: chính Việt cộng đã xé tan hiệp định Paris 1973 về Việt Nam để xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. TNH và đồng bọn đã lợi dụng, giả danh đội lốt trong tấm áo nhà sư để nhân danh đạo Phật và tôn giáo hòng lừa đảo cả thế giới, hòng xóa nhòa tội ác của gian đảng VGCS. Thích Nhất Hạnh một vết nhơ nhục không thể rửa!
Các bạn vẫn muốn tiếp tục để cho bọn VGCS chúng nó lừa mãi thế sao? Vẫn còn nuối tiếc muốn xem mãi cái màn kịch đỏ choét của bọn VGCS? Các diễn viên là một lũ mặt mày nhớn nhác, áo quần hóa trang giả sư già sãi đủ loại, riêng có cái ma tâm kịch thì cỡm bất khả che giấu. Đầu tóc thì chúng chỉ việc cạo sạch trơn…cho mát, tại sao không? Dao cạo giờ rẻ cho không. Mà cái lũ đoàn kịch CA VGCS trọc này lại chỉ nhằm thích đi trình diễn tại các quốc độ của Phật A di đà ở tận phương Tây của….châu Âu, dại gì không? Vì bò sữa Tây ở đó nó non da mát thịt lắm, chúng lắm sữa, thích được vắt, tiền thì rủng rỉnh. Chứ không như những con bò Samsara cõi trần bụi bặm tại Việt Nam chưa một lần thấy một đồng EURO nó ra làm sao, lại bủng beo héo quắt thì còn gì mà vắt? Các bạn phật tử phương Tây béo tốt, các bạn đã tỉnh ra chưa? Lại khó hiểu lắm chăng?
Chúng tôi là những người đang ở Việt Nam, nhưng chúng tôi là những người mà trí não vẫn chưa bị và không hề bị bọn VGCS tẩy não sạch trơn như những „con người máy XHCN“ của chúng. Là những người VN, chúng tôi thấy nhục nhã với tên TNH vô cùng. Phần còn lại các bạn cứ tiếp tục tranh cãi đi. Nhưng hỏi để biết cho rõ bộ mặt thật TNH thì một câu hỏi mà các bạn hỏi những người hàng xóm VNCH thân tín của các bạn nó không tốn một xu. Hãy hỏi han những người biết rõ sự thật về chiến tranh Việt Nam, hoặc đọc và tìm hiểu cho kỹ những tài liệu lịch sử chân thật về chiến tranh VN, thì tất cả đều chẳng tốn một xu nào.
Hậu quả ra sao thì các bạn đã tự thấy, lũ cầy cáo đỏ trọc đầu như bọn đầu xỏ của cái gọi là „EIAB GmbH“ tại Đức quốc ( „học viện ứng dụng Phật giáo châu Âu – Công ty trách nhiệm hữu hạn“ của tên TNH đó, chúng chưa có kịp nắn bao xờ túi giật tiền của các bạn mà chính các bạn đã tự mua vé vào cửa xem kịch của chúng. Không đáng để các bạn suy nghĩ chăng?

Thật may, vẫn còn có nhiều người can đảm phá tan sự im lặng! Đáng kính thay!

Vì Thích Nhất Hạnh, Chân Không, Thích Quảng Độ, Thích Minh Tâm, Thích Như Điển, Võ Văn Ái, Quạ đen mỏ đỏ Nguyễn Văn Lý và vô số nữa đã bị lật tẩy bộ mặt thật, chúng chính là những cán bộ cốt cán của tập đoàn ngụy quyền gian đảng Việt gian đội lốt Cộng sản trong áo nhà sư hoặc dân sự. Bằng cách đó chúng đã hoạt động cho VGCS từ ngày chiến tranh tại Việt Nam đến nay. Tất cả chúng là những tội đồ, tội phạm của dân tộc Việt Nam. Bất kể chúng có lẩn trốn kỹ thế nào thì cái ngày phải đền tội của chúng vẫn cứ phải đến. Và ngày đó vẫn đang được đếm từng ngày.

Một Phật tử Việt Nam 


CIA über Thich Nhat Hanh & Co: Die rote KP Agenten in Vietnam-Krieg: ( Zum Zeitpunkt des Vietnamkrieges 1963 -1967):

*** 


Xin xem thêm bài nguyên bản tiếng Đức của tác giả Thái A dưới đây. khi có bản tiếng Việt chúng tôi sẽ bổ khuyết sau:THƯ NGỎ GỬI CÁC PHÁI ĐOÀN QUỐC TẾ THAM DỰ „ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN“ 2014 TẠI VIỆT NAM

55 Kommentare:

 1. sehr gut!!!
  lobenswert!!!
  Ha Thanh

  AntwortenLöschen
 2. Ist sehr beeindruckend!
  Die Tage von Thichs KP Agenten sind immer kürzer!

  Nammo Adida Phat

  AntwortenLöschen
 3. Lên đồn bà hỏi công an, ối a một lũ nó đang ở "chùa".
  Nhanh về sắm oản lên "Chùa", kẻo "sư anh" nó đói hỏi bà bi bâu? ( bà đi đâu).

  Thơ ghế đá.

  AntwortenLöschen
 4. Vậy từ nay ta nên gọi các "Chùa" ở hải ngoại của GH PGVNTN bằng một cái tên cho chính xác hơn:

  "Đồn Công an Hộ khẩu ở Nước ngoài!


  Tuan Ha

  Nürnberg

  AntwortenLöschen
 5. Ai viết "tam bay tam ba" chắc là muốn đố chữ "8783"? Xin viết có dấu đầy đủ cho anh em thưởng lãm một thể?

  Lê Huy

  Phật tử Hannover

  AntwortenLöschen
 6. chuyen do tam bay tam ba. cai may vi tinh cua tao kg co chu tieng viet sory nhe

  AntwortenLöschen
 7. Tạm gọi người nào viết "tầm bậy tầm bạ" là "8783" cho "lịch sự" nhé!( chịu hông?)
  Chắc là "8783" cố tình không muốn biết, không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn hiểu tiếng Việt rồi. Giờ này mà chưa đọc " Biến động miền Trung" của Tác giả Liên Thành? chưa đọc các bài của nhà báo Việt Thường... để nhận cho rõ mặt thật Việt gian đội lốt cái gọi là GHPGVNTN, của Thích Đôn Hậu, của Nhất Hạnh, của Quảng Độ ...thì quả là hết thuốc chữa rồi.
  Cái gọi là "GHPGVNTN" ở Đức cầm đầu là Như Điển chứ ai vào đây? Từ Berlin, Frankfurt, Hannover đến München các "chùa"đã vào tay Việt Tân Việt gian và công an Việt gian CS nằm vùng hết rồi. Lên đấy mà nộp "hụi chết" cho các sư anh!

  Từ nhà tôi ra "Đồn công an hộ khẩu Viên giác" ở Hannover có một đoạn mấy bước chân. Ai không biết "sư anh" nào nằm vùng lâu chưa, để cho đồng bào giúp đỡ chỉ mặt một thể?

  Lê Huy
  Phật Tử Hannover

  AntwortenLöschen
 8. Xin cảm ơn Phật tử Lê Huy.
  Rất tiếc là chúng tôi không biết nhiều tiếng Đức nhưng cũng xin được tiếp tay điểm mặt chỉ tên bọn Việt gian cộng sản, các như trang nhà như:
  "thongtinberlin.de"
  "vietnamfreunde.de" và "forum" của chúng
  là của bọn Việt Tân Việt gian CS lèo lái, chuyên lừa lọc những người Đức thân cộng nhẹ dạ không hiểu biết gì về tình hình Việt nam.

  Phật tử Berlin

  AntwortenLöschen
 9. Vậy từ nay Phật tử khỏe re, khỏi phải lên đồn làm công phục dịch nuôi cả gia đình công an đầu trọc mập ú ra. Bọn này có tác phong ăn trên ngồi chốc trịch thượng, nhưng mồm mép dẻo như kẹo kéo. Khốn nạn thay mấy bà mấy cô đầu óc mê muội hình như ăn phải thuốc lú hết rồi, từ lũ thân cộng sản cho đến người quốc gia tỵ nạn CS đều bị bọn "sư anh thượng tọa" này lừa trắng trợn, trẻ không tha già không thương.
  Trên bàn thờ tổ bọn Thích Đôn Hậu ngồi chồm hổm..., rồi Thích Quảng Độ, Nhất Hạnh... một lũ công an trọc cò mồi đểu...mà đồng bào lậy thôi là lậy, lậy lấy được, lậy chí chết đâu có biết toàn bọn công an Việt gian CS nằm vùng đội lốt Phật giáo Ấn Quang GHPGVNTN.

  Hãy vạch mặt tố giác, điểm mặt chỉ tên bọn công an Việt gian CS đội lốt tôn giáo cho đồng bào và chính quyền sở tại biết. Kẻo cứ tưởng tu với hành mà đâu biết "càng tu càng nặng tội nghiệp", "làm phúc phải tội" là đây.

  Phật tử Frankfurt.

  AntwortenLöschen
 10. WHILE
  THE BUDDHISTS IN THUR POLITICAL ROLE . ARE UNOOUBTEDLY PENETRATED
  BY VIET CONG (VC) THERE IS NO HARD EVIDENCE THAT THE BUDD HI STS
  ARE DOMINATED OR CONTROLLED BY THEM. DESPITE THE· FACT THAT THEY
  FREQUENTLY PLAY INTO THE HAND OF THEVC.·

  So heißt es in dem CIA-Dokument - die Buddhisten seien also NICHT von Vietcong dominiert. Ich verstehe deshalb noch nicht, wie diese Dokumente als Beleg für die Thesen in diesem Blog herhalten sollen, die mir mehr wie Demagogie erscheinen und stattdessen besser geordnet und sachlich belegt werden müssten, um als Argumente zu überzeugen. Auch nach dem Einzug der Vietcong in Saigon wurde der hier kritisierte Thich Tri Quang ja erneut unter Hausarrest gestellt. Und der von ihm unterstützte Tran Van Huong hatte ebenfalls seine Last mit den Kommunisten.

  Man ahnt, dass hier etwas Wichtiges angedeutet wird, aber es fehlt leider die klare Linie und Überzeugungskraft.

  AntwortenLöschen
 11. + Zu diesem Zeitpunkt 11.06.1963, die CIA stand dicht hinter dieser "buddh. Unruhe", um Präsident Ngo Dinh Diem der Süd RP Vietnam zu stürzen, damit die Armee der USA im Jahr 1965 legal in Süd-VN stationiert werden konnten.
  + Die CIA gab hier "grünes Licht", zündete den "esten Funken" für diese "Unruhe" bei den Radio-Sender in Hue.
  + Sie schickte "westliche Reporter" zum Tatort des Verbrechens. Danach verbreiteten diese gezielt die "gestochenen scharfen Bilder" weltweit. Schirmte aber den Rest der Infos zum Westen hin ab. (es klingt widersprüchlich, ja! und doch nicht...).
  + Die Kommunisten "freuten sich", inszenierten und führten kommlett den Rest das Verbrechen aus.
  + Zitat:- "Auch nach dem Einzug der Vietcong in Saigon wurde der hier kritisierte Thich Tri Quang ja erneut unter Hausarrest gestellt. Und der von ihm unterstützte Tran Van Huong hatte ebenfalls seine Last mit den Kommunisten".
  + Die obigen Infor-Quellen ("offiziell") stammen von vietn. KP z.B. von Vo Van Ai von IBIB aus Paris - eine der TNHs Genossen!(in der Tat ist ganz gegenteil, wie Thich Quang Do, Nguyen Van Ly etc. stand auch angeblich unter "Hausarrest"...für die Kamera der Stasi! als Köder, Falle und "Gegenspieler" etc. der KP bis heute).
  + Jawohl, dies ist nur die Spitze eines Eisberges.
  + Dazu bitte "biendongmientrung" von Lien Thanh oder "nhabaovietthuong.blogspot.com" oder "chinhnghia.com" lesen.

  AntwortenLöschen
 12. Ai muốn biết cơ sở buôn thần bán phật có tên gọi "Chùa Phật Huệ" Frankfurt do bố con Thích Thiện Sơn, "trụ trì" lừa đảo đồng bào ra sao, bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn vì tội lạm dụng tình dục các tăng sĩ Âu Mỹ như thế nào v.v...,chưa kể là chẳng phải bây giờ, các "đồn CA hộ khẩu ở nước ngoài" đều thấy xuất hiện các vị trưởng phó đồn mới toanh, tất nhiên là phải trọc đầu rồi. Xin vào trang mạng của DBO mà xem cho sáng mắt ra:( Trang mạng này ban đầu do chính Thiện Sơn dựng ra và cầm đầu, Như Điển đỡ đầu):

  http://www.dbo.de/dbo_mitteilung-02-2011.htm
  http://www.dbo.de/dbo_mitteilung-02-2011.htm


  Phật tử Frankfurt.

  AntwortenLöschen
 13. Cảm ơn Phật tử Frankfurt! chúng tôi cũng ở gần đấy mà bây giờ mới biết rõ chuyện. Cháy nhà ra mặt chuột.

  Thế mà cả nhà Thiện Sơn vẫn đang cố cãi chầy cãi cối. Đúng là ổ tu...hú, chỉ giỏi..."bắt cô trói cột". Có cái "chúng sinh mất dậy" ở trong quần, giấu sau cả mấy lớp áo cà sa (đi mượn) mà "bảo mãi nó không thèm nghe" cho thì đích thị là "tu...hú", họ nhà bìm bịp rồi.

  Từ nay: Sie sahen "Ungehorsames Wesen unter Thích Thiện Sơns Mönchsgewand".

  Phật tử Hannover

  AntwortenLöschen
 14. Thế mà thấy "chùa phật huệ" vẫn đánh bóng trưng biển "thiền sư Thich Thien Son" ("Zen Meister" Thich Thien Son) rùm beng ở trên các mạng internet đắt khách ra phết. Chắc chỉ còn bán được vài dạo cho mấy bà Đức dở muà rồi dẹp tiệm.  Phật tử Berlin

  AntwortenLöschen
 15. Các vị thừa hơi hay sao mà lắm chuyện thế?

  AntwortenLöschen
 16. Vâng vâng, chúng tôi thừa hơi đã dốt lại nát, lắm chuyện...cho nên mới đóng góp không biết bao nhiêu công sức thời gian và cả tiền bạc...đóng góp cho "chùa".

  Tiền của công sức của Phật tử chúng tôi cúng cho Phật, đứa nào ăn càng nhiều càng phải nợ nhiều, trả nhiều..., việc đã qua, nhưng đâu vẫn còn đấy... chúng tôi không cần kể ra ở đây. Nhưng lộn ruột nhất là bị lừa.

  Vả lại chúng tôi chưa có thèm nặng lời với lũ tu hú đấy làm gì. Chỉ thêm nặng nghiệp.

  "Của Phật mất một đền mười, Phật vẫn mỉm cười Phật chẳng nhận cho".

  Nam mô A di dà Phật.

  Frankfurt

  AntwortenLöschen
 17. Cám ơn Phật tử Frankfurt!
  Vậy mà mấy năm trước gia đình chúng tôi cũng đã nghe nhiều người họ bàn tán báo động về "chùa Phật Huệ", rồi cả cái giáo hội của Như Điển, từ Hannove đến Berlin cho đến München toàn là của công an tôn giáo từ Việt Nam sang nằm vùng cả, nhiều người nói quá không còn biết nghe ai, chúng tôi không tin, chỉ đễ ý xem chừng coi sao. Bây giờ thì hết cả chùa với chiền. Gia đình tôi là xin "cạch đến già", chỉ tội mấy ông bà già nhà mình, mắng chi mô cũng không nghe cho.

  Người nào biết rành chuyện mấy cha giặc thầy chùa tu hú xin bật mí cho bà con biết thêm với nghen.

  Phật tữ München

  AntwortenLöschen
 18. Liebe vietnamesiche Schreiber dieses Blogs,

  ich möchte gerne lesen , was hier geschrieben wird. Nur leider verstehe ich kein Vietnamesisch. Würdet ihr bitte auf Deutsch antworten?

  Vielen Dank!

  AntwortenLöschen
 19. Noch etwas fällt mir gerade auf: der Link weiter oben zur DBO. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Blogthema hier und der DBO?

  AntwortenLöschen
 20. dann suche dir jemand der für dich auf vietnamesisch besser übersetzt, vielleicht der Vietn-buddhist Bloger, der kann betimmt perfekt.
  ich kann sehr schlecht deutsch, versuche ich so weit wie es geht(Ein Versuch!): ( von ersten Kommentar nach unten?):
  -"Oma willma Polizisten beim ihrem Revier besuchen, aber wo sind sie heut alle weg?
  - "Oho, Achso, die "ganze Herde" wohnen längst im "buddhistischen Tempel".
  - "Na dann backt Oma schnell welche Kuchen, aber dann schnell zum "Tempel" hin, sonst fragen die "Möchtegern-Mönche" vor Hunger, wo unsere Oma sich so lange herumtreibt?".
  ***
  Eine/r andere:
  -"Wäre besser, wenn wir jetzt die "Pagoden" der UBCV ein neue, genauer Namen taufen: "Polizei - Revier in Ausland" ( gemeint ist die getarnten budhistischen Pagoden von der kommunistische vietn. Polizei).
  ***
  Der einer schreibt etwa:
  -"bis jetzt wenn ihr ( ihrem vietn. Landsleute) noch nicht über die Autoren wie Viet Thuong Lien Thanh erfährt, noch nicht davon gelesen, nicht verstehen wollen..., damit ihr über die wahre Gesichte der Thich Don Hau, Thich Nhat Hanh, Thich Quang Do, und die UBCV erfahren, dass diese kommplett kommunistischen Kader, getarnt als buddhistischen Mönche sind, dann ihr seid rettungslos..., denn hilft es keiner Arznei mehr..."
  -"und die wer sind hier die UBCV? na wer denn noch sonst? Führer ist Thich Nhu Dien! von Hannover, Berlin bis München, alle seine "Pagoden" sind kommlett wurde von der Viet Tan( ein Partei, getarnte als Gegner der vietn.Regime, die Schläfer KP Agenten) übernommen worden."
  _"Buddhisten! gehe mal hin! um eure "Kopfgeld-Pflicht" zu leisten!"
  Der jeniger meinte dass er in der Nähe von Pagode Vien Giac Hannover wohnt, und kennt sehr vielle vietn.Poliziten (getarnt als Mönche).Und er wird alles aufdecken....

  (mehr bis später!)

  Nam mo Adida Phat.

  AntwortenLöschen
 21. Vi khong viet đuoc nhieu tieng Duc, nhung ai do da dich ra nhu tren thi tieng Duc chac han la gioi hon tui tui roi. nguoi nao biet ranh tieng Duc thi xin dich ra cho nguoi ta biet voi.

  Nam mo Adi da Phat.
  Phat tu München.

  AntwortenLöschen
 22. Fortsetzung der obigen "Übersetzung": (hoffentlich dass der Vietnam-Buddhist oder jemand von hier, der meine "Übersetzung" unter die Lupe nehmen und dafür die Korrektur übernehmen kann? bitte! denn sie können vielleicht oder bestimmt viel besser schreiben..., vielen Dank!!!):( denn in viellen Fällen ist praktisch un- oder kaum Möglich vietnamesisch auf deutsch oder umgekehrt, so exakt übersetzen lassen, ich bin kein Dolmetscher usw...).
  Ich fasse kurz zusammen: Insgesamt es geht darum (bis jetzt): die vietn. Buddhisten informieren sich gegeseitig untereinander, über die Gefahr dass sie sich nicht, noch von der vietn.Stasi aus Vietnam, welche seit Jahrzehnten auch hier zu Lande (in Deutschland und Ausland), durch ihrem sog. "Pagoden-Kette" und vielleicht auch die anderen gut getarnten KP-Agenten und Institutionen etc. reingelegt werden. Bis jetzt ist die hier bereits erwähnten Thichs Namen wie Thich Nhat Hanh, Thich Quang Do, Thich Nhu Dien, Thich Thien Son...jeder jedem mit ihrem entsprechende "Einrichtungen" die Rede.(was hier in diesem Blog noch hinzu kommt, keiner Ahnung, es folgt vielleich noch mehr davon, sieht es so aus...).

  So jetzt gehts weiter:
  von einem Schreiber aus Berlin, als Antwort auf den obigen Schreiber aus Hannover, und vielleicht auch, auf jemand der sich meldete dass, das alles hier "schwachsinnig" sei:
  _" dass die und und entsprechend Forum ist von der kommunistischen vietn. Stasi gesteurt sei. ( Viet Tan : gilt für uns als bekannt, als eine bereits entlarvte Tarn-Partei der vietn.Stasi in Ausland, und diese ist, wie die Mafia zu vergleichen:gleich). Eine von ihrer Aufgabe ist, dass sie geziellt, die leichtsinnigen Deutschen, die kaum Ahnung über tatsächlichen, Kehrseiten der jetzigen Vietnams Lage besitzen, mit falschem Aktionen bzw. Informaterials zum Gunsten der Vietn. KP zu "füttern" und damit auch die deutsche bzw.internationale Medien in die Irre zu manipulieren...".
  ***
  Eine/r andere aus Frankfurt meldet sich:
  - "Die vietn. Buddhisten jetzt sei entlastet, denn sie wollen nicht mehr zum "Pagoden" gehen, um die ganze "Familienbetrieb" der "glatzköpfigen Polizisten" wohl zu ernähren". Denn "diese Mönche" benehmen sich "wie Gott", denn noch ihrem "auf Euro geschultem gierigen Mundwerk" sei "süß wie Honig" und ihrem " Lippen-Bekenntnis" ist genauso Maßlos wie ihre Zungen selbst, die seine Größe beliebig ändern kann". Diese Agenten scheuen sich nicht, von "UrOmas bis Kinder alle Sorten", ob sie pro Kommunisten oder nicht, rein zu legen. Hauptsache ihrer "Spendebox" ist vollbefüllt.
  - " Die Buddhisten verbeugen sich Ahnungslos vor dem Patriarchen Altar nieder, und wissen überhaupt nichts, dass auf dem Altar, unter den anderen auch lauter Fotos von kommunistischen KP-Agenten aus dem Vietnamkriegszeit thront, wie Thich Don Hau,Thich Quang Do, Thich Nhat Hanh...,welche sich von der vietn. KP so geschickt instaliert, so dass sie sich bereits auch als "Patriarchen-Mönche", "anzusehen" sind. ( der bekannteste Beispiel dafür ist in Vietnam, die vietn.KP hatte bereits für Ho Chi Minh, der größster Verbrecher Vietnams, eigens einen "buddhistischen Pagoden" bauen lassen, auf dem Ho Chi Minh Statur (3-4 Meter hoch, mit 24 Karat Gold vergoldet), und Ho s Statur thont vor dem Buddha Sakyamuni Statur).

  Es geht weiter:
  -"Die vietn. Buddhisten sollen mutig sein, alle solche getarnten kommunistischen Agenten und falscher "Mönche" und "Nonnen"..., welche wenn sie ihnen eindeutig gut auskennen, vor die deutschen zuständigen Behörden anzuzeigen, statt sie blindgläubig zu unterstützen. Andernsfalls, es könnte passieren dass sie mit ihrem ihrem "buddhistischen Praxis", statt verdienstvolle, nur "Mit-Täter Karma" zu erzeugen sein könnte.".
  Soweit von einem Schreiber aus Frankfurt.


  Mehr davon bis später.
  LG
  Nam mo Adida Phat.

  AntwortenLöschen
 23. Entschuldigung, eine kleine "Korrektur": ein Schreiber aus Berlin hat geschrieben: " dass die < thongtinberlin.de>, und ihrem entsprechend Forums ist von der kommunistischen vietn. Stasi gesteurt sei".

  Entschludigung nochmals.
  LG
  Nam mô Adiđà Phật.

  AntwortenLöschen
 24. Tui chỉ xin được kể một phần kinh nghiệm của tôi và gia đình tôi: từ trước đến nay gia đình tôi thờ ảnh của HT Thích Quảng Đức như thờ Bồ tát sống vậy, và cứ nghĩ là " bồ tát tự thiêu". Nay được xem kỹ càng và qua kiểm chứng nhiều lần, chúng tôi đã tự tay hạ ảnh xuống và cất đi, lưu giữ như một kỹ niệm cay đắng, để tự ân hận và không bao giờ quên được rằng chúng tôi đã bị Việt gian cộng sản đội lốt phật giáo lừa đảo một cách bẩn thỉu khốn nạn trong một thời gian hàng mấy chục năm như thế nào.
  Bọn giặc Việt gian cộng sản đội lốt tôn giáo này, chí ít cũng phãi mang lông đội sừng nhiều đời nhiều kiếp cũng không thể nào xoá được nghiệp quả chúng gâỳ ra.

  Nam mô A di đà Phật.

  Phật tữ aus Nürnberg

  AntwortenLöschen
 25. Lieber anonymer Übersetzer,

  Deine Übersetzung ist zwar etwas holprig, aber verständlich. Vielen Dank für Deine Übersetzung! Doch streng dich bitte nicht weiter an. Ich habe schon verstanden. Und die meisten Deutschen halten diese Sache für ganz und gar unmöglich. Sie werden einen, der so etwas behauptet, höchstens für verrückt erklären. „Stasi in Deutschland? Heute? Wer behauptet denn so etwas?! Seit dem Mauerfall ist es damit vorbei. So etwas kann es hier nie wieder geben! Und wer so etwas behauptet, der spinnt doch!“

  Wir Menschen meinen, dass kein Mensch auf so etwas Plumpes wie eine buddhistische Stasi hereinfallen kann, und doch fallen wir immer wieder darauf herein. Ganz egal, ob es eine ein pseudo-religiöses antidemokratisches Wirtschaftsunternehmen, eine nationalsozialistische Bewegung oder irgendein anderer Wahn ist. Wir Menschen - ich nehme mich da nicht aus - sind anfällig für all diese lausigen Schmierenzauber.

  Diejenigen, die seit längerem in der buddhistischen Online-Szene unterwegs sind und immer noch nicht begriffen haben, die werden auch durch diesen Blog nicht begreifen. Und bei denjenigen, die verstanden haben, bleibt zu hoffen, dass sie einen geeigneten Weg finden werden, die antidemokratischen "buddhistischen" Heuchler auszubremsen. Ich bezweifle jedoch, dass Blogs oder Forenbeiträge ein geeigneter Weg dafür sind.

  AntwortenLöschen
 26. ist ok! das war wie gesagt, ein Versuch.

  Habe ja nur gut gemeint und versucht nur ein Teil von dem obigen Text zu "übersetzten", wie hier die Ausland-Vietnamesen sich untereinander kommunizieren. Denn jetzt herscht dort in Vietnam und auch hier in Ausland, unter die Vietnamesen untereinander, ein verbrecherische kommunisitschen totalitären, lautlosen Gewaltsystem des jetzigen Hanois Regiemes gegen ihrem Volk. Du muß ja nicht dafür interessieren, und auch kein Ahnung darüber haben soll, dass sie sich darunter leidet...

  "vietn.Stasi" hier ist die vietnamesicher Statt Sicherheit gemeint, die Mafia und Schwer-Verbrecher gleich und nicht die Stasi von der DDR usw.


  Nammo Adi da Phat

  AntwortenLöschen
 27. Có thằng cha "bunterteller" nào lạc vô đây, chắc trong đầu nó toàn "bã đậu thối" hoặc chính bọn công an vẹm cộng sản không chừng. cảm ơn ai đó đã dịch no nó hay, mà hình như thấy đần nó vẫn tối om om thì phãi.

  nam mô adiđà Phật.

  AntwortenLöschen
 28. Natürlich interessiere ich mich für das Thema. Sonst würde ich hier nicht versuchen mitzulesen und dann auch noch schreiben. Wenn juckt es denn, was hier geschrieben wird?! Deutsche und vietnamesische Buddhisten? Oder TNHs Komplizen?

  Wisst ihr, wie viele Deutsche drauf sind, die sich für „spirituell“ halten, und nicht nur die? Ich will euch ein Beispiel geben: Ich höre immer wieder von dem Buch "Eat Pray and Love" , es soll so gut sein. Es ist ein Bestseller, in Amerika wie in Deutschland und hat nur 480 Seiten. Einen besonders delikaten Ausschnitt aus diesem Schinken will ich euch nicht vorenthalten, aber ich warne vorher: Von dem Schmierenzauber des nun folgenden Zitats könnte es einem durchaus schlecht werden. Für alle Nebenwirkungen der Lektüre übernehme ich keine Verantwortung. Aber ich glaube, lieber Blogger, lieber Übersetzer und andere, ihr solltet das lesen, um zu sehen, wie dumpf und dumm „die Masse“ ist. Die Masse kapiert nicht und will auch gar nicht kapieren. Also, hier ist das Zitat:

  "Solche Gnadenübertragungen können sich auch in den allerflüchtigsten Begegnungen mit einem großen Wesen vollziehen. In New York ging ich einmal zu einer Veranstaltung, um den großen vietnamesischen Mönch, Dichter und Friedensstifter Thich Nhat Hanh sprechen zu hören. Es war ein typisch hektischer Wochentagabend in der Stadt, und als sich die Menge ins Auditorium schob, war die Atmosphäre durch den kollektiven Stress aller Anwesenden zum Zerreißen gespannt. Und dann betrat der Mönch die Bühne. Ziemlich lange saß er nur schweigend da, bis er zu reden begann, und das Publikum wurde - man spürte, wie es einen nach dem anderen ergriff - von seinem Schweigen buchstäblich /kolonisiert/. Bald war die Unruhe verschwunden. Innerhalb von vielleicht zehn Minuten hatte der kleine Vietnamese jeden von uns in sein Schweigen hineingezogen. Oder vielleicht müsste man zutreffender sagen, dass er jeden von uns in sein /eigenes/ Schweigen zog, in jenen Frieden, der zwar jedem von uns potenziell innewohnte, den wir aber noch nicht entdeckt oder uns zunutze gemacht hatten. Seine Fähigkeit, diesen Zustand allein durch seine Präsenz in uns allen hervorzurufen - das ist göttliche Macht. Und deshalb gehen wir zu einem Guru: in der Hoffnung, dass die Meriten unseres Meisters uns unsere eigene verborgene Größe offenbaren.“ 128f. (die Worte zwischen den Slashes sind im Buch kursiv gedruckt)

  Ich verstehe nicht, dass man so etwas freiwillig lesen mag. Und diesen gefährlichen Schmarrn lesen Hinz und Kunz und finden ihn ganz toll.

  „Das Menschenpack fürchtet
  sich vor nichts mehr als dem
  Verstand. Vor der Dummheit
  sollten sie sich fürchten, wenn
  sie begriffen, was fürchterlich ist.“
                                      Goethe

  AntwortenLöschen
 29. Thằng cha nào tên là "bunter.teller" chính là tay sai của bọn Việt gian cộng sản chính hiệu! đã được tẩy não và truyền Virus Aids cộng sản để làm người máy, làm loa tuyên truyền,làm bia đỡ đạn cho TNH và bọn giặc Việt gian đội lốt cộng sản và tôn giáo. Bọn này đông lắm, với chúng không thể dậy dỗ, đã hết cứu chữa! hết còn thuốc chữa! Chúng được cài băng tôn giáo nói leo lẽo như máy, nên chỉ còn có đập thật mạnh vào đầu nó, chứ còn chữa làm gì mất công. Chúng sẽ chẳng thể tồn tại thêm vì ngày tàn của Việt gian cộng sản đã đến, phải đến, huống gì mấy thằng cha công an trọc đầu như TNH, chạy đâu cho thoát hả mấy con giời?

  Cãm ơn ai đó đã dịch ra tiếng Đức cho nó nghe, nhưng cái đầu bí đặc của nó làm gì có tai mà nó nghe cho được.Hy vọng là tác giả blog vietn.Bud dhist lên tiếng và đập cho nó một mẻ. Chớ nghe nói chùi đít TNH thúi ring, đọc thì hiểu mà không viết lại được bằng tiếng Đức, tức lộn ruột. Vậy bạn nào biết tiếng Đức xin dịch giùm ý cũa tui gữi riêng cho nó đấy. Cãm ơn nhiều.

  Nam mô Adiđà Phật.
  Aus Gröbenzell

  AntwortenLöschen
 30. Chúng tôi thật sự thấy hoang mang vì thấy ở Đức hiện giờ không còn biết nên đi "chùa" nào, vì thấy "chùa" nào, nơi nào cũng đều có dính dáng và nằm trong hệ thống "của" Thích Như Điển cả, việc định hướng tu tập thế nào, chúng tôi thấy cứ rối bòng bong, xin các vị nào biết rành hơn thì "bật mí" giùm, xin đa tạ.
  Nam mô Adi đà Phật.

  Aus Dachau, München.

  AntwortenLöschen
 31. Nếu nói chuyện tu tập thì có muôn đường vạn lối, vào cửa Phật cũng vô lượng pháp môn, tôi chẳng giám góp ý ở đây. Nay chỉ góp ý để góp phần vạch mặt bọn công an đầu trọc đội lốt tôn giáo. Các bài viết ở trên đã nói nhiều, kể cũng không lấy gì làm khó hiểu. Đã là bọn công an đầu trọc thì làm gì có "chùa tự" nào để mà đi, mà đi đâu? đi đến đấy để làm gì? Theo ý tôi thì thấy câu tục ngữ của ông bà ta ở đây rất là chí lý: "Làm phúc phải tội". Lên "chùa" nuôi béo bọn gian tà thì càng "tu" lâu càng nặng nghiệp thêm. Cho nên theo tôi thì truớc mắt cứ "tu tại gia" hay "tu tại tâm" là hay nhất. Người tu hành chân chính không có thiếu, thật tu thì đủ duyên sẽ gặp.
  Nam mô A di đà Phật.

  Regensburg
  Ha Thanh

  AntwortenLöschen
 32. Xin giới thiệu với các bạn nên đọc loạt bài " Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô" của tác giả Vân Anh, hoặc "Tố cáo tội ác của GHPGVNTN", hoặc "Biến động miền trung" của tác giả Liên Thành, hoặc của các tác giả như nhà báo như Việt Thường, hoặc Nam Nhân, Trọng Tín, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất...

  Tất cả các bài có ích liên quan đến việc vạch trần tội ác của lũ công an trọc đầu Việt gian cs và tay sai đều có đăng trên ít nhất là hai blog : "nhabaovietthuong.blog.spot.com" và "hon-viet.uk.online":  http://hon-viet.co.uk/VanAnh_TamBaoDienTamBaoNo1.htm
  http://hon-viet.co.uk/VanAnh_TamBaoDienTamBaoNo2.htm
  http://hon-viet.co.uk/VanAnh_TamBaoDienTamBaoNo3.htm

  http://hon-viet.co.uk/DuyenLangHaTienNhat_MotBipMotBipLaiMotBip.htm

  Trân trọng
  Auch aus Dachau, München

  AntwortenLöschen
 33. Xin cãm ơn các bạn bật mí về bài "Tam bảo Tam, Tam bảo nô", bài viết thật có giá trị thấm thiá. Tui cũng tìm thấy trên mạng "nhà báo Việt Thường" và "Hồn việt UK online", cũng như"Biến động miền trung"và "kỷ nguyên 2000". Chắc các bạn cũng đã biết nhưng tui xin giới thiệu các bài :"Cạm bẩy yêu nước" của ông TrọngTín. Xin các bạn tỉnh táo và cảnh giác với mấy cái trò "đi biểu tình chống Trung cộng" do bọn công an Việt gian Cs nằm vùng giàn dựng ra. Bọn này do bọn Việt Tân, chúng là công an của Việt gian Cs bầy ra. Chúng dùngbọn cán bộ Việt gian CS nằm vùng và những hội đoàn cá nhân nhẹ dạ do chúng dựng ra để đoàn ngũ hoá đồng bào, lợi dụng cho các mục đích bẩn thỉu của chúng.
  Xin các bạn đọc thêm các bài :"Xin đừng nhẹ dạ mà nghe theo chúng" của ông Trọng Tín hoặc bài "Một bịp, lại một bịp", cũng trên mạng nhà báo Việt Thường.

  Mô Phật

  Freising München

  AntwortenLöschen
 34. Chân thành cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình của các bạn.
  Trân trọng.

  VN-buddhist

  AntwortenLöschen
 35. Cách mạng tiến hóa của Việt Nam Tàu và Bắc Hàn cộng sản:

  „Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
  Từ người xuống vượn có mấy mươi năm“
  (Phỏng theo „Từ vượn lên người“ (1967) trong tập „Thơ Vô Đề“của Tác giả Vô Danh, trên „nhàbáoViệtThường.blogspot.com“).

  "Từ vượn lên người theo thuyết tiến hóa của Darwin mất mấy triệu năm,nhưng tại Việt Nam, China và Bắc Hàn „cộng sản“ có sự thật đau lòng khó tưởng. Nơi đó cả nước biến dạng thành những trại tẩy não nhân dân tập thể, tường trại giam là biên giới quốc gia. Ở đó chỉ nhờ „lệnh“ của bọn Mao Hán gian, Kim Hàn tặc và Hồ Việt gian mà từ người xuống vượn mất có mấy mươi năm.Trùng trùng tội ác, tiến hóa - cách mạng. Đọc ngược xuôi tùy ý ".
  Kommunistischen Vietnam, China und Nord-Korea s Evolutionstheorie:

  Abgeleitet aus dem „Von Affen zum Menschen“ (1967). Auszug aus dem Gedichtband „Titellose Verse“ des Autors „Namenslos“.

  "Von Affen zum Menschen, laut darwinistischer Evolutionstheorie dauerte das Millionen von Jahren. Doch es war möglich, im kommunistischen China, Vietnam und Nord Korea, wo ganze Staaten zum Volk-Zuchtlager für Gehirnwäscherei wurden, dass, dank Mao, Ho Chi Minh und Kim Sung Il´s Befehl, es dort vom Menschen zum Affen nur Jahrzehnte brauchte. Was für eine verbrecherische (R) Evolution!"

  The theory of evolution of communist China, Vietnam and North Korea:

  "The evolution of men from apes took millions of years according to Darwin’s theory of evolution. But however in communist China, Vietnam and North Corea, where thanks to Mao’s, Ho Chi Minh’s and Kim Sung Il’s orders whole countries had become huge boot camps for brainwashing, the step from man to ape only took decades. What a criminal (R) evolution!"

  AntwortenLöschen
 36. Phen này tên Việt gian CS trọc Ng Xuân Bảo/Thích Nhất Hạnh và lũ tay sai VGCS nằm vùng, cùng đồng bọn giả danh đội lốt GHPGVNTN của Quảng Độ tại Đức là Thích Như Điển và bố cu mẹ đĩ nhà Từ Trí,Thiện Sơn câu kết cùng lũ công an VGCS là Việt Tân hết còn lừa đảo được ai, may ra chỉ còn lừa mấy bà già và vớt được một mớ bã đậu.

  AntwortenLöschen
 37. đồ phản động!
  đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm!
  Hồ chủ tịch muôn năm!

  AntwortenLöschen
 38. đồ phản động!
  đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm!
  Hồ chủ tịch muôn năm!
  Mày mà ở VN tao đạp vào mặt mày

  AntwortenLöschen
 39. oh oh, lại có tên đảng viên việt gian chó săn (CS) nào lọt vô đây thế này, hắn lại còn đòi đạp vô mặt người khác nữa này, sao VN-buddhist không xóa quách nó đi cho rồi, đúng là giọng bọn mất dạy, bọn đã mất hết tính người, lũ việt gian tay sai cho đảng VGCS. Hay là để chúng tôi dậy cho hắn một bài.

  AntwortenLöschen
 40. Xin VN-Buddhist cứ tạm để đấy, để đồng bào trong nước hải ngoại còn biết mà nhận ra bộ mặt thật của chúng: của cái gọi là "những con người máy Cộng sản CXHCN"! chứ nhiều đồng bào ở Việt Nam vì bị đảng chúng nó tẩy não sạch trơn, bị đạp vào mặt mà nói mãi họ vẫn không tin. Như trong Video ở trên thì cả thế giới đều thấy bọn Việt gian CS đã "thay mặt đảng, nhân danh nhân dân...để đạp vào mặt nhân dân" từ ...mấy chục năm qua chứ đâu phải mới hôm qua. Mặt nhân dân cả nước chúng còn đạp như thế thì chúng nể gì ai. Bọn "trung với đảng VGCS hèn với dân" chỉ giỏi làm chó liếm cứt cho Tầu thì tất cả nhân dân VN chỉ là nô lệ, "Việt kiều phản động"....hết.
  Cái ngày toàn dân Việt Nam nổi lên lùng diệt từng con chó quét sạch chế độ ngụy quyền VGCS thì lũ chó đó trốn vào đâu? chạy đi đâu cho thoát!

  AntwortenLöschen
 41. http://dharma-adharma.blogspot.de/2011/09/thich-thien-son-va-phat-hue-2.html

  AntwortenLöschen
 42. Thích Thiện Sơn và Phật Huệ 2 (cập nhật)


  Sau đây là bài tự trình của Tỉ-khâu Thích Huệ Giới, tục danh William Jackson, cựu đệ tử của Thích Thiện Sơn viết về Thích Thiện Sơn vào ngày 08.06.2010. Tôi tạm dịch (và dịch sát nghĩa) để những người không thạo ngoại ngữ có thể biết được thêm về gia đình “Thích” Thiện Sơn tại “chùa” Phật Huệ (Frankfurt am Main) và Phật Đạo (Odenwald).

  Các bạn có thể đọc thêm về Tỉ-khâu Huệ Giới ở đây:
  http://www.facebook.com/event.php?eid=182215338499591

  AntwortenLöschen
 43. 01-
  Von: Hue Gioi
  Datum: 8. Juni 2010 16:10:47 MESZ
  Betreff: TTS Allegations

  Kính chư Tôn Đức,

  Con Pháp danh là Thích Huệ Giới. Con là một Tỉ-khâu người Mĩ. Con xuất gia theo truyền thống Phật giáo Việt Nam với bản sư là Thích Thiện Sơn năm 2005 và thụ giới cụ túc năm 2008. Trong thời gian trú tại chùa Phật Huệ ở Frankfurt, Con đã trải nghiệm và chứng kiến nhiều thái độ mà Con cần nhiều thời gian để hiểu thấu được.
  Trước khi Con xuất gia thành Tỉ-khâu, Thích Thiện Sơn giúp đỡ Con và có vẻ như rất thân thiết và sốt sắng với những gì Con cần. Tâm rất khoáng đạt. Đây là điều mà Con cảm thấy Con đã cần trong cuộc sống. Con đã đọc nhiều về giáo lí nhà Phật nhưng ông ta là vị tăng đầu tiên mà Con thấy đã thể hiện nhiều điều Con đã đọc và vào thời điểm đó, ông ta tự cho mình là có công phu, thực chứng và quyền lực tâm linh cao siêu. Con đã tin điều này.

  AntwortenLöschen
 44. 02-Con đã cho ông ta biết rằng Con có thể có một vài vấn đề với tính dục của Con và ông ta nói rằng, Con có thể thử nghiệm với ông ta và ông ta sẽ trải nghiệm cùng với Con một cách thông cảm. Cùng với giáo lí truyền thống mà ông ta tự thêu dệt thêm vào và sự việc cũng như thế với sự thực hành công phu; “công phu” tính dục được kế tục cho đến khi Con trở thành Sa-di năm 2005.
  Sau nhiều năm sống tại chùa Phật Huệ tại Frankfurt, Con bắt đầu có một bức ảnh khác về thầy mình. Con bắt đầu nhận ra những lỗi lầm của ông ta. Sự việc này xảy ra khi Con bắt đầu học hỏi nhiều về các truyền thống khác nhau từ nhiều vị thầy khác nhau. Con cũng đã có cơ hội viếng thăm Miến-điện và chứng kiến Phật giáo từ nhiều khía cạnh khác nhau. Lúc đó cũng là lúc Con đã đọc hết bộ Trung bộ kinh và nhận ra được là những gì thầy mình dạy không phù hợp (với kinh điển). Con đã trải qua năm kế sau đó với tâm tư náo động, dự kiến mình sẽ lời chùa như thế nào. Con cũng đã tìm hiểu xem cái gì là thực cái gì là hư tại chùa. Trong thời gian này, Con đã luận đàm với nhiều vị thầy khác nhau cũng như đã tỏ bày với một nhà trị liệu. Có vẻ như là Con đã mù quáng trước những sự việc độc hại đã xảy ra ngay trước mắt mình.

  (Với lòng) từ ái và hoan hỉ
  Thích Huệ Giới

  AntwortenLöschen
 45. 03-Trong thời gian sống tại chùa Phật Huệ, tôi đã đích thân chứng kiến Thích Thiện Sơn với tư cách là một vị tăng đã thụ giới cụ túc vi phạm nhiều lỗi Ba-la-di (pārājika). Chúng là như sau:

  Trộm cắp: Dấu nhiều đồ vật khi qua hải quan để trốn thuế. Ông ta cũng khuyến khích đệ tử làm như vậy.

  Hành dâm: Ông ta hành dâm như hôn, sờ mó bộ phận sinh dục, thực hiện khẩu dâm và kê gian. Tôi đã chứng kiến các dâm hành này ở ít nhất là hai người. Tôi cũng đã trải qua những dâm hành này ở chính tôi trước khi tôi chính thức thành một tăng sĩ. Thích Thiện Sơn diễn giảng những hành vi dâm dục như “đó là cách đi đường tắt. Bạn cần phải chứng nghiệm cả hai phía của tính dục để trở thành một người tu hành giỏi”. Ông nói riêng với tôi là ông ta đã hành dâm với 10 người đàn ông và một phụ nữ nhưng ông không bị kích gợi. Ông cũng động viên đệ tử vị thành niên hôn ông ta và những người khác. Nhưng ông ta biện hộ rằng đây chỉ là hành động da chạm da.

  AntwortenLöschen
 46. 04- Tự cho mình giác ngộ: Ông nói là ông không có ham muống tính dục và cũng có nhiều thần thông, bao gồm đọc được ý người khác, biết rõ các tiền kiếp của mình v.v… Qua cách sống của ông ta, tôi có lí do để nghi ngờ điều này.

  Tôi có thể ghi ra một danh sách dài, nhưng thay vì vậy, tôi sẽ nêu ra cái mà tôi tin là cội nguồn của cách hành vi của ông ta. Ông ta viết rất rõ về thái độ của mình nhưng ông tin rằng, cách thoát ra khỏi nó là sự không biết xấu hổ. Ông ta cũng mong đợi sự toàn hảo của chính ông ta, nhưng không có khả năng sống phù hợp với những tiêu chuẩn này. Ngược lại, ông ta có thái độ rất phê phán cho những người thân cận. Ông cố gắng trình bày sự toàn hảo cho thế giới bên ngoài. Thế nên, ông ta tìm cách chứng minh khả năng của mình bằng cách tiếp nhận nhiều điều thử thách nhưng, vì kiêu mạn, ông tạo một gánh nặng lớn cho những người xung quanh ông. Ông chờ đợi những người xung quanh dẹp sạch những lỗi lầm của ông ta, chê trách họ khi họ không có khả năng làm như vậy và qua đó, khiến họ lìa xa. Ông nói họ là không có lòng thông cảm hoặc trung thành. Để kháng cự sự thiếu sót này, ông mang mặt nạ thừa nhận trách nhiệm cho các vấn đề của những đệ tử của mình và thâu nhận đệ tử.

  AntwortenLöschen
 47. 05- Ông nói với đệ tử là họ không có khả năng nhìn nhận rõ như ông, đặc biệt là các nữ đệ tử. Sự việc này thật ra không có gì mới lạ nhưng cái vòng quay lại dẫn dắt họ trở lại ông ta. Nhiều đệ tử đã trở nên lệ thuộc vào ông và ông không chỉ dẫn họ cách tự hoá giải các vấn đề mà đúng hơn, ông đưa vấn đề để họ giải đáp. Ông nói với họ là ông biết các vấn đề của họ xuất phát từ đâu và ông có thể giải quyết chúng và tiến đến việc bày đặt chuyện đáng tin này nọ, thường là những chuyện nửa sự thật. Họ trở nên lệ thuộc từng bước vào ông ta và ông chê trách họ là quá cần sự giúp đỡ (gọi theo tâm lí học là “trói hai bên”). Ông ta thường tìm cách xa lánh đệ tử để làm việc riêng, ví như ấp ủ các quan hệ dâm dục bí mật, và đi du lịch đến những nước khác không mang áo cà sa và những trường hợp khác.


  Ông ta làm như thế để trốn thoát cạm bẫy ông đã tự cài đặt cho mình. Đây là vòng lẩn quẩn mà tất cả chúng ta đều chạm trán trong luân hồi, nhưng vòng lẩn quẩn của ông có vẻ như rất rõ ràng. Ông ta cô độc và tin rằng, các thái độ này sẽ mang đến hạnh phúc thường hằng cho chính ông. Thái độ này sau đó phản ứng phương pháp dạy đệ tử không có định hướng của ông. Ông giúp họ phát hiện vấn đề của họ nhưng để họ một mình trong việc giải quyết vấn đề, bởi vì phương cách giải quyết vấn đề của ông ta là ấp ủ khoái lạc xác thịt, nhưng với tư cách của một Tăng sĩ Phật giáo, ông không thể dạy nó một cách công khai và nó cũng cho ngay cả ông ta tin rằng, đây chính là tình thế (của ông).


  Ghi chú:Ba-la-di là từ phiên âm tiếng Phạn (pārājika), chỉ tội nặng trong giới luật nhà Phật. Bị trục xuất nếu phạm các tội giết, trộm cắp, hành dâm, nói dối là đã đạt Thánh quả. Xem thêm ở đây:


  Pārājika: Rules entailing expulsion from the Sangha (Defeat)


  http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/vin/sv/bhikkhu-pati.html#pr


  Trang gốc của bài này:
  http://der-asso-blog.blogspot.com/2010/06/furn-arsch-die-pagode-phat-hue-und-ihr.html

  Phat tu Frankfurt

  AntwortenLöschen
 48. http://dharma-adharma.blogspot.de/2011/08/v-behaviorurldefaultvml-o.html

  Phat tu Frankfurt

  AntwortenLöschen
 49. Thông báo tháng 2 năm 2011 của Tăng-già Đức quốc (DBO)
  Original text
  URL:
  http://buddhistische-ordensgemeinschaft.de/dbo_mitteilung-02-2011.htm


  Vào tháng 12 năm 2010, Thích Thiện Sơn, trụ trì chùa Phật Huệ tại Frankfurt, đã bị Tăng-già Phật giáo Đức quốc DBO (Buddhistische Ordensgemeinschaft e.V.) trục xuất ra khỏi Tăng-già. DBO có năm lời khai đảm bảo dưới lời tuyên thệ, chứng minh rằng ông ta đã có quan hệ tính dục với một số nam đệ tử.
  Ban quản trị đưa lí do cho quyết định trong thư gửi Thích Thiện Sơn vào ngày 24.12.2010 căn bản là như sau:
  Những lời trần thuật đã chứng minh một cách sống hoàn toàn đối nghịch cách sống thanh tịnh của một tăng sĩ Phật giáo. Không chỉ như thế thôi: Cách cư xử thể hiện một sự lạm dụng quan hệ thầy-trò trầm trọng, “lạm dụng quyền hành” (“abuses of power”), như một lời minh thuyết dưới tuyên thệ cho thấy.
  Chúng tôi không thể nghi ngờ tính chân thật của những lá thư. Chúng thậm chí được viết một cách e dè hoặc được viết với nhiều thông cảm mặc dù những người viết đã phải khổ đau khi ghi lại những dòng thư như thế. Như vậy thì những lá thư này không được nhìn nhận như là hành động báo hận. Thêm vào đó, những lá thư này được viết dưới lời tuyên thệ và những người viết nhận thức rõ được tầm quan trọng của những lời ghi của họ về mặt luật pháp.
  Chúng tôi không nhận ra nguyên nhân giảm nặng cho hành vi sai lầm này. Và mặc dù đã yêu cầu, chúng tôi cũng đã không nhận được lời trình bày ý kiến về điều này của bạn.
  Việc đề cao Phạm hạnh, cách sống thanh tịnh tuyệt dục của một tăng sĩ, trên trang nhà của chùa phản nghịch với hành vi thực tế như vậy là rất không chân thật và – theo ý kiến chúng tôi – thể hiện một sự lừa đảo nặng nề, đặc biệt đối với những nam tu sĩ muốn xuất gia.
  Trước những sự việc này chúng tôi rất tiếc là phải trục xuất bạn ra khỏi hiệp hội ngay lập tức theo §6, số 3 của nội quy vì sự vi phạm trầm trọng quy chế của hiệp hội.
  Thêm vào đó chúng tôi khuyên bạn nên bỏ chức trụ trì chùa, không khoác áo của một tăng sĩ Phật giáo nữa mà thay vào đó là hoàn tục một cách công khai phù hợp quy luật tăng-già mà bạn trích dẫn trên trang nhà của bạn.
  Chúng tôi trình bày sự việc với niềm hi vọng là bảo vệ tất cả những người có liên quan với việc này cũng như những nam và nữ đệ tử tương lai trước những sự đau khổ lớn hơn cũng như những nguyên nhân của đau khổ.
  (Thư chấm dứt)
  Bổ sung: Sau khi Thích Thiện Sơn nhận được thư trục xuất, DBO đã nhận được một bức thư trình bày ý kiến của ông ta nhưng thư này không hàm dung nguyên nhân bày tỏ sự việc nào cả.

  Nguyên văn tiếng Đức của thư thông báo
  Mitteilung der Deutschen Buddhistischen Ordensgemeinschaft (DBO)

  Original text
  URL:
  http://buddhistische-ordensgemeinschaft.de/dbo_mitteilung-02-2011.htm

  AntwortenLöschen
 50. Nguyên văn tiếng Đức của thư thông báo
  Mitteilung der Deutschen Buddhistischen Ordensgemeinschaft (DBO)

  Original text
  URL:
  http://buddhistische-ordensgemeinschaft.de/dbo_mitteilung-02-2011.htm


  Mitteilung Februar 2011
  Der Abt der Pagode Phat Hue in Frankfurt, Thich Thien Son, ist im Dezember 2010 von der Deutschen Buddhistischen Ordensgemeinschaft e.V. als Mitglied ausgeschlossen worden. Es liegen der DBO fünf eidesstattliche Versicherungen vor, die beweisen, dass er sexuelle Beziehungen zu einigen seiner Schüler unterhielt.
  Der Vorstand begründete die Entscheidung in seinem Brief an Thich Thien Son vom 24.12.2010 im Wesentlichen wie folgt:
  Diese Aussagen bezeugen ein Verhalten, das zum Reinen Lebenswandel eines buddhistischen Mönchs in völligem Widerspruch steht. Nicht nur das: es zeigt ein gravierendes Ausnutzen der Lehrer-Schüler-Bindung, „abuses of power“, wie es in einer der eidesstattlichen Erklärungen heißt.
  An dem Wahrheitsgehalt der Briefe können wir nicht zweifeln, sie sind sogar eher zurückhaltend oder mit viel Verständnis und Mitgefühl verfasst worden, obwohl die Verfasser darunter gelitten haben müssen, als sie dies schrieben. Als Rache-Akt sind sie also keineswegs zu sehen. Hinzu kommt, dass sie unter Eid geschrieben wurden und die Verfasser sich der Tragweite ihrer Aussagen auch im strafrechtlichen Sinne bewusst sind.
  Entlastende Gründe für dieses Fehlverhalten konnten wir nicht erkennen. Auch von dir selber haben wir keine Stellungnahme dazu erhalten, obwohl wir darum gebeten hatten.
  Dass im Widerspruch zum tatsächlichen Verhalten die sexuelle Abstinenz - also der Reine Lebenswandel eines Mönchs - auf der Webseite der Pagode hervorgehoben wird, ist in besonderem Maße unaufrichtig, und stellt unserer Meinung insbesondere im Hinblick auf Männer, die die Ordination anstreben, eine grobe Täuschung dar.
  Vor diesem Hintergrund müssen wir dich zu unserem Bedauern gemäß § 6 Nr. 3 der Satzung wegen eines grundlegenden und massiven Verstoßes gegen die Interessen des Vereins mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausschließen.
  Darüber hinaus möchten wir dir nahelegen, dein Amt als Abt niederzulegen und nicht mehr in der Robe eines buddhistischen Mönchs zu erscheinen, sondern öffentlich in den Laienstand zu gehen, so wie es den Ordensvorschriften, die du auf deiner Webseite zitierst, entspricht.
  Wir schreiben dies in der Hoffnung, alle Beteiligten, sowie zukünftige Schüler und Schülerinnen, vor noch größerem Leid und den Ursachen des Leids zu schützen.
  (Ende des Briefs)
  Nachtrag: Nachdem Thich Thien Son den Ausschlussbrief bekommen hatte, erhielt die DBO eine kurze Stellungnahme von ihm, die aber keine entlastenden Gründe enthält.
  Original Date: Di., 2011-02-01 01:00

  AntwortenLöschen
 51. Bản dịch tiếng Anh của anh bạn Peter (Linguasoft, Austria)

  Announcement by the German Buddhist Monastic Community (DBO)
  URL:
  http://buddhistische-ordensgemeinschaft.de/dbo_mitteilung-02-2011.htm


  Announcement of February 2011
  The abbot of Phat Hue Pagoda in Frankfurt, Thich Thien Son, has been excluded as a member of the German Buddhist Monastic Community (DBO, a registered association under German law) in December 2010. The DBO has received five affidavits that prove that he maintained sexual relations with some of his students.
  In a letter to Thich Thien Son dating December 24, 2010, the Board justified the decision essentially as follows:
  These statements bear witness to a behavior that is in total contradiction to the Pure Lifestyle of a Buddhist monk. Not only that, it also shows a grave exploitation of the teacher-student bond, or "abuses of power", as it is said in one of the affidavits.
  We do not doubt on the veracity of the letters as they have been written with reservation or with much understanding and compassion, even though the authors must have suffered when they wrote them. In any case, they cannot be regarded as an act of revenge. In addition, they were written under oath and the authors are aware of the consequences of their statements, also in the sense of criminal law.
  We could not find any exculpatory reasons that might excuse this misconduct. We also haven't received any statement by yourself, although we had asked for it.
  It is particularly disingenuous that the website of the pagoda highlights sexual abstinence - i.e., the Pure Lifestyle of a monk - as this is exactly opposite to the actual behavior and represents, in our opinion, a gross deception, particularly with regard to men who aspire to ordination.
  Against this background, we regret that we must exclude you from the Association with immediate effect, in accordance with § 6, No. 3 of the Statute (fundamental and massive violation of the interests of the Association).
  We also want to suggest that you resign your office as abbot and no longer appear in the robes of a Buddhist monk, but publicly return to the laity, as required by the religious rules that you cite on your website.
  We write this in the hope to protect all involved, as well as future students, from even greater suffering and the causes of suffering.
  (End of letter)
  Addendum: After Thich Thien Son had received the exclusion letter, the DBO received a short statement from him which did not, however, contain any exculpatory reasons.

  Original Date:
  Tue, 2011-02-01 01:00

  AntwortenLöschen
 52. Hôm nay tình cờ vào mạng http://dharma-adharma.blogspot.de/ thấy tin về cha con thằng Thiện Sơn, Từ Trí bị DBO đuổi ra khỏi tăng đoàn. Tin này hình như đã được đang tải từ lâu, và nay thấy có người đã dịch sang tiến Việt, liền kopie vô đây cho cả làng cùng biết, vì không biết nhiều tiếng Đức nên copie cả bài, hơi dài, thông cảm.
  Nammô Adiđà Phật
  Phật tử Frankfurt.

  AntwortenLöschen
 53. Cha con và cả nhà Thiện Sơn, Từ Trí „cháy rụi“ từ lâu rồi còn ai lạ chi mà không biết. Cả nha kinh doanh buôn thần bán Phật, lừa đảo lơi dụng tôn giáo làm tay sai làm hang ổ chứa chấp bọn công an trọc của Việt gian việt cộng nằm vùng. Các cơ sở của tên Việt gian CS Nhất Hạnh cũng rứa nốt. Chùa Phật Huệ, Phật Đạo Tâm giác, Linh Thứu…tất tần tật, chỉ là những cơ sở kinh tài cho Việt gian cộng sản trá hình tôn giáo vơ vét và rửa tiền. Thiện Sơn Từ Trí va các „Gia đình Phật tử“ chỉ là chi nhánh tay sai „Tam Bảo nô (lệ)“ của „giáo hội PHVNTN“ do Như Điển cầm đầu. Cứ ngó cái biển hiệu „GHPGVNTN“ thì đích thị rõ là của tập đoàn công an trọc trá hình của đảng VGCS tại hải ngoại rồi. Ở Đức thì còn lừa được mấy bà già chứ bên Mỹ này thì Thiện Sơn Từ trí không thể bán nổi một miếng tầu hũ , vì bà già cũng không thèm mua chứ nói chi đến chuyện cha con vác cái đầu trọc khoác áo giả sư giám chường mặt ra phố dạo mà không bị ăn trứng thối. Vạch mặt thì vạch thằng Thích Mất Hạnh kia kìa !!!!
  Thông cảm, tui đã nói là cứ nói toạc móng heo như vầy, không có lich sự xả giao gì với mấy cha nớ, Nói bằng thừa..

  H.Huy

  AntwortenLöschen
 54. Wow, was für eine Story aber auch dafür gibt es Tabletten ;)

  AntwortenLöschen