Dienstag, 27. März 2012

HT THÍCH THANH TỪ - DIỄN ĐÀN VIETNAM - BUDDHIST

Kính bạn đọc gần xa, hôm nay  Vietnam-Buddhist xin được trân trọng giới thiệu mở diễn đàn  về "HT Thích Thanh Từ" và Phật giáo Việt Nam, nhằm thu thập tất cả các nguồn thông tin cũ mới,  từ nhiều hướng, nhiều góc độ và các quan điểm khác nhau về "TH Thích Thanh Từ và Phật giáo Thiền tông Việt Nam", mà vì nhiều lý do khác nhau, cho đến nay vẫn không hoặc chưa có điều kiện được phổ biến rộng rãi. 

Diễn đàn sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến, bài viết, ngắn gọn, xúc tích từ tất cả các nguồn khác nhau, ẩn danh hoặc không. Sau khi phân tích tổng hợp kỹ lưỡng từ nền tảng Chính Pháp nhãn tạng xuất thế gian của Phật giáo, và đạo lý thế gian, với nền tảng tôn trọng sự thật và tự do, đã từng được thực thi dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Vietnam-Buddhist sẽ tùy duyên cho đăng tải hoặc không các bài trên, cũng như tùy theo ý của tác giả bài viết. Các ý đóng góp có thể hòa nhã và cũng có thể "bộc trực nóng nẩy" (nếu có), nhưng, nếu đi quá ranh giới của sự phê phán chỉ trích theo nghĩa "chính ngữ" của "giới thứ tư" (trong "5 giới"), sẽ được nhắc nhở và "hồi âm" tương xứng. Các ý kiến nói lên sự thật, tôn trọng sự thật, dựa trên các nền tảng là sự thật đều được ghi nhận. Đối với các ý kiến vô minh, giả danh đội lốt Phật giáo, có ý nhiễu loạn thì xin tự biết. Các ý kiến về các nhân vật khác, liên quan trực tiếp tới Phật giáo VN hoặc liên đới với vấn đề mà tác giả đề cập cũng được ghi nhận.

Trước hết, vì giới hạn kỹ thuật của Blog này, các ý kiến đóng góp sẽ được đăng tải trong khuôn khổ của phần (Kommentare / Bình luận / Góp ý) dưới đây. Khi đủ duyên, địa chỉ E-Mail Vietnam-Buddhist sẽ được đăng tải, cũng như sau khi được chọn lọc, dành cho các bài viết dài hơn sẽ được đăng ngay trên mặt Blog hoặc trong một diễn đàn mới, khi phần ghi danh đăng ký tự do cho bạn đọc của Blog hoạt động ổn định.
 
Tiểu sử của HT Thích Thanh Từ đã được đăng tải rộng rãi trên internet, xin quý bạn đọc tự tìm hiểu, nên không đăng lại ở đây. Xin lưu ý:  HT Thích Thanh Từ, ở đây với chữ "Từ" có dấu huyền).
 

Trân trọng kính mời.
Thay mặt nhóm điều hành 
Vietnam-Buddhist

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen