Sonntag, 13. Mai 2012

THÔNG BÁO KHẨN CALIFORNIA, USA: SÁT NHÂN DIỆT CHỦNG TẠI HUẾ MẬU THÂN 1968 ĐẾN CALI

Theo nguồn:Hồn-Việt UK.Online 
Vietnam-Buddhist
Thông Báo Khẩn California, USA: 
Những tên Sát nhân diệt chủng tại Huế, Mậu Thân 1968 đến California

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O.BOX No.6147, Fullerton, CA. 92834- USA
ĐT: 626-257-1057. Email:
huemauthan1968@gmail.com
Bản văn số : 512/ Ngày12 tháng 5 năm 2012

_______________
 

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

Sát nhân diệt chủng Huế Mậu Thân 1968 Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam khẩn cấp thông báo cùng đồng bào quốc nội và hải ngoại một sự việc hết sức nghiêm trọng, đó là:  Tên tội phạm chiến tranh Nguyễn Đắc Xuân, kẻ đã tham gia tích cực nhất trong việc tàn sát trên 6000 ngàn thường dân Huế vô tội vào Tết MậuThân 1968, có khả năng đã được sắp xếp để xuất hiện tại hải ngoại dưới những hình thức như:  sinh hoạt ái hữu Cố Đô Huế  hoặc ra mắt thơ sách cá nhân, do một vài tổ chức và cá nhân trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Bắc và Nam California thi hành.
Nếu sự việc nầy xảy ra, thì đây là một hành động công khai thách đố và khiêu khích của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với cộng đồng Người Việt Chống Cộng tại hải ngoại. Vì vậy, Ủy Ban TTTAĐCS xin khẩn cấp thông báo cùng đồng bào quốc nội và hải ngoại vấn đề này, đồng thời cũng loan báo biện pháp đối phó của UBTTTAĐCSVN đối với Đảng Cộng Sản và tay sai tại hải ngoại như sau:
1)   Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ trực diện tố cáo sự hiện diện của tên sát nhân Nguyễn Đắc Xuân với các cơ quan Cảnh Sát địa phương, FBI, và Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ (Home Land Security).
2)   Yêu cầu tổ hợp luật Sư Quốc tế OKT (Olthuis Kleer Towshend) của Ủy Ban Truy Tố Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi tố và xin lệnh Tòa bắt giữ tên tội phạm chiến tranh Nguyễn Đắc Xuân theo thủ tục khẩn cấp tại tòa án thuộc Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.
3)   Truy tố tất cả những tên tòng phạm trong âm mưu này:  Đó là tất cả những kẻ đã: mời, giúp phương tiện tài chánh, chứa chấp, cung cấp phương tiện di chuyển và nơi trú ngụ cho tên tội phạm Nguyễn Đắc Xuân trong thời gian y có mặt tại  Hoa Kỳ.
4)   Chúng tôi cực lực lên án những tên Việt Gian tay sai cho Đảng Cộng Sản VN tại hải ngoại và khẩn thiết kêu gọi đồng bào Việt  Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tích cực tham gia biểu tình rầm rộ tại tất cả những nơi dự trù chứa chấp Nguyễn Đắc Xuân, bất kể là nơi công cộng hay tư gia.

Trân trọng,
Thừa ủy nhiệm UBTTTAĐCSV

Chú thích riêng:
VC coi đồng bào tị nan VN như những củ khoai ...muốn vặt tai, gọt vỏ và...xơi ...tái lúc nào cũng đặng hay sao? Lá thư của BS Chủ Tịt (?) gửi cho BS TT Sơn thanh minh không có hai đồ tể VC NĐX và HPNT đến Mỹ cũng là ...lá môn luôn. Và coi chừng hề già "Triple N" giới thiệu Việt Khang... cũng là trò hề..."Xin lỗi đồng bào nhiêu lần" như mấy cái đảng chính trị... thịt mỡ đổi tên đảng BỊP luôn xoành xoạch.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen