Freitag, 13. April 2012

NHỮNG NGỌN LỬA ĐẤU TRANH CHO TỰ DO DÂN TỘC


MỘT NGỌN LỬA ĐẤU TRANH CHO TỰ DO DÂN TỘC
 
Những con tim loài người xúc động trước lòng yêu nước cuả một dân tộc hiền hòa đang bị Trung Cộng chiếm đóng và đàn áp tàn bạo.
Xúc động trước tinh thần can đảm nhưng vị tha cuả người thanh niên trẻ tuổi Tây Tạng, anh Lê Xuân Hồng (Úc Châu) viết baì thơ tưởng niệm người bạn trẻ can đảm ra đi với ngọn lửa.
Anh Nguyễn Kỳ Hưng (Úc Châu) dịch ngay ra Anh ngữ cũng xúc động không kém. Những  traí tim này đánh động tâm hồn  Alain Bonora (Pháp). Xin chuyển 3 baì thơ tưởng niệm anh Jampa Yeshi bằng 3 thứ tiếng.
 Tôi đã thấy


Tôi thấy người thanh niên trong ngọn lửa,
Mặt cháy đen và đôi bàn tay co quắp lại
Mà đôi chân vẫn chạy với rừng rực lửa hồng
Chắc hẳn người đau đớn lắm phải không
Nhất định !


Anh đang tột cùng đau...nỗi đau dân tộc.
Quyết đem thân mình biến thành cơn bão lốc
Quét sạch giặc thù, xây dựng lại quê hương
Và với anh, từ phía bên kia đường
Cờ vàng bay theo chân người dũng liệt


Để nói với anh :
Tây Tạng, Việt Nam muôn đời bất diệt
Để biết rằng anh không chiến đấu cô đơn
Có chúng tôi, cùng thắp sáng lửa căm hờn
Soi bước tiến những anh hùng bất tử.

LêQuangHồng
Chariots of Fire

I see a young Tibetan covered in flames
Face severely burnt and fingers clamped together
Yet his feet are running forward like chariots of fire
Is his pain unbearable? - Absolutely!
He also has to endure a greater pain
The pain of losing his homeland
He thus transforms his body to a forceful storm
Wipe out the invading enemies and rebuild his country


Our young Tibetan man, you are not fighting alone
Along the road raise high the Yellow flags
Ensure that Vietnam will always march together
With Tibet toward freedom
We are there with you to light a flame of determination
Lighting up the roads ahead for the immortal hero

LêQuangHồng (Translation by Nguyễn Kỳ Hưng)
Chariots de feu

Je vois un jeune Tibétain couvert de flammes
Le visage grièvement brûlé, les doigts crispés,
Mais ses jambes courent comme des chariots de feu
Sa douleur est-elle insupportable ? –Totalement !
Une plus grande douleur cependant s’est abattue sur lui,
La douleur de perdre son pays
Il transforme ainsi son corps en un puissant ouragan
Anéantit ses ennemis qui l’envahissent et reconstruit sa patrie
Ô notre jeune homme tibétain, tu ne te bats pas seul
Le long de la route, les drapeaux d’or de la terre vietnamienne
Assurent que le Vietnam marchera toujours
Avec le Tibet vers la liberté
Nous sommes là, avec toi, pour allumer la flamme de la résolution
Eclairant la route de l’avenir pour le héros immortel

LêQuangHồng
(traduction vers l’anglais par NguyễnKỳHưng, puis le français par Alain Bonora)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen