Donnerstag, 26. April 2012

NHỮNG Ý ĐỒ XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ


LT: Sau đây là bức thư của ông Liên Thành gửi tên cán bộ trọc giả danh đội lốt Phật giáo Viên Lý cùng tập đoàn cò mồi mặt trơ trán bóng giả danh "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất" của y, tay sai cò mồi của đảng VGCS, cảnh cáo về ý đồ của bọn Việt gian CS giả danh đội lốt Phật giáo dùng "GHPGVNTN" để lũng đoạn người Việt Nam Quốc Gia tỵ nạn chế độ ngụy quyền VGCS tại hải ngoại. Một trong muôn vàn thủ đoạn đó là hòng thực thi nghị quyết 36 mưu ma chước quỷ của đảng Việt gian Cộng sản, nhằm xóa bỏ ngày Quốc Hận 30 tháng Tư.
Xin trân trọng giới thiệu cùng đọc giả.

Vietnam-Buddhist

NHNG Ý Đ XÓA B NGÀY QUC HN 30 THÁNG TƯ                      
                                  Thư của Phật Tử Liên Thành gởi Thầy Viên Lý 
                                 Trù Trì Chùa Điều Ngự Nam California , USA .
                                 Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHVNTN
                                Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành  kiêm Trưởng Ban Tổ Chức.
                                            ___________________________________

Thưa Thầy Viên Lý
Tôi Nguyễn Phúc Liên Thành, một Phật Tử xuất thân trong một gia đình có truyền thống lâu đời đã liên quan và đóng góp nhiều cho Phật Giáo Việt Nam, viết lá thư này đến thầy với mục đích muốn biết lập trường quốc gia chống cộng của Thầy cùng với một số tăng sĩ Phật Giáo của các chùa khác ở Hoa Kỳ nay đang về đâu? về vấn đề Quốc Gia Việt Nam với vấn nạn Cộng Sản, và đặc biệt là vấn đề Ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
Xin tự bạch về truyền thống Phật Giáo của gia đình tôi.
Thứ nhất, Ngài Đệ I Tăng Thống Thích Tịnh Khiết là Ôn của tôi, ngài là anh ruột của Bà Nội tôi, tức anh của Phu Nhân của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, một nhà Cách Mạng Việt Nam, cháu đích tôn đời thứ sáu của Thế Tổ Cao Hoàng Đế Gia Long. Chúng tôi thuộc huyết thống chính thống của ngài Đông Cung Anh Duệ Hoàng Thái Tử Đại Nguyên Soái Nguyễn Phúc Cảnh. Thứ hai, Hoàng Thân Tráng Đinh, anh em chú bác ruột với phụ thân tôi là Hoàng Thân Tráng Cử, đã cùng với Bác Sĩ Lê Đình Thám đứng ra thành lập Hội Phật Giáo tại Trung Việt thời kỳ Pháp thuộc mà sau nầy chính ông Thích Trí Quang đã vào học giáo lý tại đây. Thứ ba, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Trí tôi gọi là Ôn Chú vì là em họ của Bà Nội tôi, và thứ tư, anh tôi là Liên Phú, tức là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Kim hiện trù trì tại một ngôi chùa vùng Đơn Dương, Đà Lạt, Việt Nam.
Thưa thầy, sở dĩ tôi phải trình bày lý lịch dài dòng văn tự để thầy hiểu rằng những thắc mắc mà tôi xin mạn pháp hỏi thầy hoàn toàn không có ác ý đánh phá tôn giáo của tôi là Phật Giáo, như từ trước đến nay bọn côn đồ cộng sản và Việt gian cộng sản nằm vùng tại hải ngoại thường vu khống tôi là Cần Lao Cộng Giáo đánh phá Phật Giáo. Xin khẳng định minh bạch, tôi viết thư này không liên quan gì đến Phật Giáo, mà chỉ muốn biết rõ ý thức quan điểm chính trị của một số thầy và một số chùa nay đứng bên nào của vĩ tuyến 17
Thưa Thầy Viên Lý, với tư cách là một Phật Tử, một người lính VNCH và một Cảnh Sát Quốc Gia VNCH,  xin được hỏi thầy một số câu hỏi sau đây:
1)       Trong những ngày cuối cùng 27,28,29 của tháng 4 năm 1975 thầy ở đâu? Thầy có chứng kiến những cảnh đau thương cùng cực của con dân Miền Nam ? trong cơn đại hồng thủy đang chụp xuống dân chúng và quốc gia Miền Nam hay không? Thầy có đau xót khi liên tục nghe tin các thành phố và các điểm an ninh trọng yếu của Miền Nam bị thất thủ dần?
2)       Thầy có chứng kiến cảnh di tản của đồng bào trên khắp mọi nẽo đường xuôi Nam tìm cách lánh  nạn cộng sản? Thầy có chứng kiến cảnh bi thương của những người lính VNCH, CSQG đang cầm súng chiến đấu nhưng buộc phải buông xuống vì lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh hay không? Bao nhiêu người đã chết dưới lòng biển lạnh? bao nhiêu người đã chết trong rừng xanh núi thẳm khi tìm đường vượt thoát khỏi cộng sản? Thưa thầy, con số lên cả hơn triệu người.
3)       Tuần lễ cuối cùng của tháng Tư, các ngày 27, 28, 29 tháng 4 năm 1975 thầy có ý thức được đó là những ngày tang tóc điêu linh của cả dân tộc Việt Nam, ngày dẫn đầu của thảm họa mất nước vào tay Trung Cộng, tức là NGÀY 30/4 /1975 LÀ NGÀY QUỐC HẬN THẦY CÓ BIẾT KHÔNG?
4)        Vậy thi tại sao trong thư mời của văn Phòng II Viện Hóa Đạo thầy lại mời Phật Tử và quan khách tham dự Đại lễ Phật Đản, được tổ chức long trong trong ba ngày 27,28,29, tháng 4 năm 2012. Năm nay, Phật Đản được tổ chức tại các chùa ở Việt Nam và trên toàn thế giới nhằm ngày 5, hoặc 6, tháng 5 năm 2012, chứ không phải ngày 30 tháng 4, bởi lẽ đơn giản là Ngày Phật Đản năm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2012 chứ không phải ngày 30 tháng 4/ 2012
5)       Và thầy, một người tự nhận là có tinh thần quốc gia, không theo hùa cộng sản, có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao năm nay lại có nhiều chùa, chẳng hạn tại Cali và Houston lại hùa nhau sử dụng ngày Quốc Tang Quốc Hận 30 tháng 4 để ăn mừng Phật Đản một cách hết sức có hệ thống, đồng bộ, và vô lý như vậy hay không? Mục đích của việc làm này là gì? Phải chăng là để thu hút người Việt tỵ nạn đến chùa để giảm bớt số người đến tham dự các đại lễ Quốc Hận của người Việt Tỵ Nạn nhằm nhắc nhở chúng ta không được quên thảm họa cộng sản đang ngự trị trên quê hương. Ai đã chỉ đạo, ai thi hành chuyện này thưa ngài Viên Lý, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN?
Thưa thầy Viên Lý,
Hiện nay dư luận trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đang hết sức bất bình, đặt nghi vấn về việc chùa Điều Ngự và một số chùa khác, không dùng ngày Phật Đản thật để tổ chức đại lễ Phật Đản, mà lại dùng ngày Phật Đản không thật, tức các ngày 27, 28, 29 tháng 4 để tổ chức Đại Lễ Phật Đản thật.
“Dùng giả để làm thật,” một việc làm có nên được sử dụng trong tôn giáo hay không? Chính phủ Hoa Kỳ có tổ chức lễ lạc nào vào tuần sau, và cấm quý thầy không được tổ chức vào ngày đó nên quý thầy phải làm Phật Đản “chạy tang” như thế? hoặc có bất cứ trở ngại nào, mà đã khiến quý thầy phải chẳng đặng đừng sử dụng ngày 30 tháng 4/2012  thay vì tuần sau cho đúng tinh thần trang nghiêm chính trực của Phật Đản xin quý thầy bạch hóa ra cho Phật Tử thông cảm?
Xin hỏi, Đức Phật Thích Ca có vui mừng, có chứng cho quý thầy không, khi quý thầy dùng ngày giả để mừng sinh nhật cho Ngài? Trong khi quý thầy có cả năm để chuẩn bị? Ngài Thích Ca sinh ngày nào năm nào thưa quý thầy? Chẳng lẽ quý thầy lại sử dụng thủ thuật sửa đổi ngày sinh của ngài để đạt được một mưu đồ chính trị nào đó?
Xin được nói thẳng với Thầy và các vị sư trù trì của tất cả các chùa đã dùng ngày Phật Đản giả hiệu để tổ chức Phật Đản thật như sau: hiện này có ba nguồn dư luận:
1)       Hoặc là vì vô tình, vì mắt không thấy, vì tai không nghe, nên không hề biết các ngày 27, 28, 29 là những ngày vô cùng đau đớn của Miền Nam, từng tỉnh một rơi vào tay quân cộng sản, nên đã hè nhau dùng ngày Phật Đản giả để tổ chức Phật Đản thật? Hành động này có thể được gọi là một hành động hết sức vô ý thức với quốc gia dân tộc hay không thưa thầy Viên Lý và các thầy cùng chung một hành vi như vậy?

2)       Hoặc đây là một kế hoạch rộng lớn đã được bọn cộng sản Việt Nam tính toán trước nay chỉ đạo cho bọn Việt Gian hải ngoại thi hành, nhằm làm cho người Việt Hải Ngoại quên dần ngày 30 tháng 4 quêndần hiểm họa cộng sản đang hiện diện trên quê hương?.

3)       Hành động dùng ngày Phật Đản giả để tổ chức Phật Đản thật là một hành động gian trá, bôi nhọ đức Phật, bôi bẩn Phật Giáo lần thứ hai, theo nhu cầu chính trị của cộng sản

Thưa thầy Viên Lý,
Bản chất tôi vốn dĩ thẳng thắn, chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ một hăm đọa hay áp lực nào, luôn đứng chung chiến tuyến những người Việt quốc gia thề không đội trời chung với cộng sản, thề chống lại cộng sản Việt Nam hạ cấp bán nước, chống lại bọn Việt Gian đang tâm bán rẽ danh dự của một người Việt Quốc Gia cam tâm làm đầy tớ cho  thổ phỉ Việt Cộng. Chẳng lẽ thầy lại cùng chung một hành vi với tên MC Nguyễn Ngọc Ngạn, cựu sĩ quan QLVNCH và một số các ca sĩ hải ngoại mà dư luận đang đánh giá đó là hành vi bán rẽ danh dự của một người Việt Quốc Gia cho đồng tiền?
Vì có những việc làm quá vô ý thức và sai trái như thầy, nên tôi buộc lòng phải có đôi lời nghịch nhĩ thô thiển. Sự thật mất lòng, mong được thầy trả lời những thắc mắc mà tôi vừa  nêu trên. Cá nhân tôi và rất nhiều người đang kiên nhẫn chờ nghe lời giải thích của thầy. Chúng tôi kêu gọi, nếu hành động dùng việc tổ chức Phật Đản “chạy tang” nhằm làm người Viêt quên dần việc non sông Việt Nam vẫn đang chìm đắm trong thảm họa cộng sản là sự thật, thì tất cả đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản hãy mạnh mẽ tấy chay không đến các chùa này
Chúng tôi cực lực lên án tất cả các hành vi nhằm đánh lận con đen xóa bỏ Ngày Quốc Hận. Chúng tôi kêu gọi quý chiến hữu quý thân hào nhân sĩ hãy lên án và tích cực truy tầm tên của các chùa đã sử dụng ngày 30 tháng 4 tổ chức Phật Đản niêm yết lên cho đồng bào toàn thế giới được biết.
Trong lúc chờ đợi, xin nhắc lại với thầy Viên Lý và các tất cả các thầy đã sử dụng ngày 30 tháng 4 để tổ chức Phật Đản như sau:
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

Trân trọng
Liên Thành


      Địa Chỉ:                                 P.O.BOX 6147
                                         Fullerton, Ca.92834
                       Điện thoại (cell Phone): 626-257-1057
                    EmaiL: biendongmientrung@yahoo.com  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen