Mittwoch, 19. Dezember 2012

PHIM TƯ LIỆU TỐ CÁO TỘI ÁC VIỆT GIAN CỘNG SẢN THẢM SÁT ĐỒNG BÀO HUẾ - TẾT MẬU THÂN 1968


Lời tựa: Trân trọng giới thiệu Phim-Video tư liệu, tố cáo tội ác tập đoàn ngụy quân Việt gian cộng sản, trá hình  "Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam", "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất", "Liên minh Dân tộc Dân chủ Hòa bình"..., đã thảm sát dã man đồng bào Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968.

Phim mới được thực hiện nhân  45 năm cuộc Thảm sát Mậu Thân 1968, để tưởng niệm đồng bào Huế đã bị ngụy quân Việt gian cộng sản hành hình  sát hại đặc biệt dã man trong cuộc thảm sát này, và sẽ là một trong những tư liệu để truy tố tội ác tập đoàn "Đảng cộng sản Việt nam" và bè lũ tay sai còn sống cũng như đã chết,  ra trước tòa án quốc tế tại Den Haag.

Phim do "Ủy ban Truy tố Tội ác đảng cộng sản Việt Nam" thực hiện và cung cấp.

Trân trọng
Vietnam - Buddhist

PHIM TƯ LIỆU TỐ CÁO TỘI ÁC VIỆT GIAN CỘNG SẢN THẢM SÁT ĐỒNG BÀO HUẾ - TẾT MẬU THÂN 1968  https://www.youtube.com/watch?v=tyE8_Fhne5c&list=PLI2wNFSSjTPF7ryJcFQzRg0Nhqf2B-MNL

 https://www.youtube.com/watch?v=7Rc2SQaBVVo&list=PLI2wNFSSjTPF7ryJcFQzRg0Nhqf2B-MNL

 https://www.youtube.com/watch?v=o3kdhQDTRZU&list=PLI2wNFSSjTPF7ryJcFQzRg0Nhqf2B-MNL

 https://www.youtube.com/watch?v=lQVEzHy4krM&list=PLI2wNFSSjTPF7ryJcFQzRg0Nhqf2B-MNL

Bài tham khảo: 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen